Startskudd for Kongevegen

Kongevegen over Dovrefjell restaureres til en sammenhengende historisk vandringsveg.

Istandsettelse av kongevegen er viktig blant annet for den stadig mer populære pilegrimsleden. Foto: Marit Johansson
Istandsettelse av kongevegen er viktig blant annet for den stadig mer populære pilegrimsleden. Foto: Marit Johansson
Sist oppdatert

Den historisk viktige Kongevegen over Dovrefjell skal restaureres og tilrettelegges for å bevare den for fremtidige generasjoner.

Istandsettelse av kongevegen er viktig for den stadig mer populære pilegrimsleden, og for å kanalisere ferdsel utenfor sårbare områder for plante- og dyreliv. I tillegg bidrar den til en generelt bedre tilrettelegging av turvegene over Dovrefjell.

Fra 2018 til 2021

Prosjektet skal pågå fra 2018 til 2021, og det er avsatt over 20 millioner til istandsetting og tilrettelegging.

Og her er det mange som skal samarbeide: Statens vegvesen Region midt, Statens vegvesen Region øst, Oppland fylkeskommune, Trøndelag fylkeskommune, Dovre kommune, Oppdal kommune, Statens vegvesen Norsk vegmuseum, Dovrefjell nasjonalparkstyre, Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, Gudbrandsdalsmusea og Pilegrimssenter Dovrefjell.

Ansvar for historien

− Dette prosjektet er viktig, sier styringsgruppens leder, regionvegsjef i Statens vegvesen Region øst, Per Morten Lund.

− Vegvesenet har et ansvar som strekker seg ut over det å planlegge, bygge og drifte vegnettet. Vi skal også ta vare på viktige historiske verdier. Jeg er svært glad for at vi også kan bidra i en slik sammenheng, sier han.

Denne saken ble første gang publisert 25/07 2018, og sist oppdatert 24/07 2018