Carl C. Fon:

Stein og kvikkleire

Det er det mye av E18-jobben til Sandefjord-firmaet har handlet om. Mangel på steinmasser og overskudd av leirmasser.

NCC som for snart et år siden kjøpte Carl C. Fon, har fått kontrakten på 7 km firefelts motorvei fra Gulli til Holmene i Vestfold til en kontraktssum på 429 millioner kroner. Av dette skal Carl C Fon bygge 6,7 kilometer ny vei opp til underkant asfalt. Illustrasjon: Statens Vegvesen
NCC som for snart et år siden kjøpte Carl C. Fon, har fått kontrakten på 7 km firefelts motorvei fra Gulli til Holmene i Vestfold til en kontraktssum på 429 millioner kroner. Av dette skal Carl C Fon bygge 6,7 kilometer ny vei opp til underkant asfalt. Illustrasjon: Statens Vegvesen
Sist oppdatert
Vidar Skogly i sin Hitachi Zaxis670LCR gir beskjed om forestående service til Carl Christian. For å få nok stein til E18-prosjektet kjøres hver uke ca 10.000 kubikkmeter steinmasser fra Jernbaneverkets tunnelprosjekt ved Holmestrand hit til Freste Pukkverk. Vidar laster så opp bilene som tar det videre ut til E18-prosjektet.
Vidar Skogly i sin Hitachi Zaxis670LCR gir beskjed om forestående service til Carl Christian. For å få nok stein til E18-prosjektet kjøres hver uke ca 10.000 kubikkmeter steinmasser fra Jernbaneverkets tunnelprosjekt ved Holmestrand hit til Freste Pukkverk. Vidar laster så opp bilene som tar det videre ut til E18-prosjektet.
Carl Christian Fon er i dag prosjektleder og maskinansvarlig for det voksende maskinentreprenørfirmaet. Det lureste er å holde på med det man liker og det man er god på, mener han.
Carl Christian Fon er i dag prosjektleder og maskinansvarlig for det voksende maskinentreprenørfirmaet. Det lureste er å holde på med det man liker og det man er god på, mener han.
Mesteparten av E18-parsellen ligger på gammel sjøbunn med kvikkleire som underlag. Derfor legges ikke mer masse på enn det som tas ut for å unngå destabilisering. Her bygges det ramper i tilknytning til ny bru ved Sem. Det legges Leca før EPS-blokker (ekspandert polystyren) stables i høyden.
Mesteparten av E18-parsellen ligger på gammel sjøbunn med kvikkleire som underlag. Derfor legges ikke mer masse på enn det som tas ut for å unngå destabilisering. Her bygges det ramper i tilknytning til ny bru ved Sem. Det legges Leca før EPS-blokker (ekspandert polystyren) stables i høyden.
E18 gjennom vestfold vil få en veibredde på mellom 28 og 30 meter. Det er allerede kjørt bort over en million tonn bløte overskuddsmasser. For å stabilisere leirmassene er det svenske NCC-eide selskapet Hercules AB hentet inn for å gjøre det som i dag er Norges største kalkjobb.
E18 gjennom vestfold vil få en veibredde på mellom 28 og 30 meter. Det er allerede kjørt bort over en million tonn bløte overskuddsmasser. For å stabilisere leirmassene er det svenske NCC-eide selskapet Hercules AB hentet inn for å gjøre det som i dag er Norges største kalkjobb.
På prosjektet tar NCC selv alt av betongarbeider og bruer. De tar også asfaltarbeider og støyskjerming. Bak Carl Christians firmabil ser vi en av tippsemiene til Eriksen & Sønner som kjører for Transportsentralen Tønsberg som har all veitransport på dette prosjektet.
På prosjektet tar NCC selv alt av betongarbeider og bruer. De tar også asfaltarbeider og støyskjerming. Bak Carl Christians firmabil ser vi en av tippsemiene til Eriksen & Sønner som kjører for Transportsentralen Tønsberg som har all veitransport på dette prosjektet.

Også i Østfold

Carl C. Fon skal gjøre masseforflyttingsjobben for ny E18 mellom Momarken og Melleby i Østfold. Kontrakten vil utgjøre mellom 150 og 200 millioner kroner og har oppstart allerede i august. Oppdraget ble nylig bekreftet og medfører innkjøp av flere maskiner og 20 nye ansatte.

E18 gjennom Vestfold bygges nå ut med tre forskjellige kontrakter.

Fra Larvik til Stokke er det Skanska og Marthinsen & Duvholt som gjør jobben.

Fra Stokke til Ramsund bygger Veidekke og fra Ramsund til Tønsberg bygger NCC og Carl C.

Masseforflytting

Fon. For Sandefjord-firmaet utgjør dette en jobb til mellom 130 og 160 millioner kroner. Den består av masseforflytting og bygging av ny sørgående to-felts motorvei opp til underkant asfalt. NCC, som tok over som eier i juni 2011, tar selv broer, underganger, kulverter, asfalt og støyskjerming.

- På vår etappe er det dessuten mye arbeid med vann og avløp, legger Carl Christian Fon til.

De måtte blant annet legge om hovedløpet inn til Tønsberg da dette lå i selve traseen. Arbeidet begynte i august i fjor og strekker seg frem til oktober i 2014.

I september 2013 vil trafikken bli flyttet over på ny sørgående vei, slik at nordgående felt kan rustes opp.

25 mann

Carl C. Fon har nå vært i gang siden 15. august på den siste strekningen som går fra Gulli til Holmene i Vestfold. På prosjektet jobber det mellom 20 og 25 mann med 16 gravemaskiner, i tillegg til dumpere og hjullastere. Massetransport på vei er satt bort til Transportsentralen Tønsberg AS.

Fredag, en dårlig dag

Arbeiderne har firedagers uke med fri på fredagene.

- Fredag er en dårlig dag for veibygging langs E18, særlig på grunn av all trafikken, forklarer Carl.

Steinunderskudd

Det er et stort underskudd på stein på denne parsellen som hovedsakelig består av kvikkleire. Dette løses ved at steinmasser fra Jernbaneverkets tunnelprosjekt ved Holmestrand kjøres til Freste Pukkverk like ved Sem.

Der har Carl C. Fon en Hitachi 670LCR som laster opp biler fra Transportsentralen Tønsberg. Så kjøres dette ned til E18-prosjektet. Steinbehovet kunne vært løst på en bedre måte for flere år tilbake, mener Carl.

Den siste Vestfold-passasjen som ble åpnet i nord ga nemlig et overskudd av steinmasser like stort som underskuddet på den nye parsellen.

- Det burde jo ha blitt brukt her, men i stedet ble det brukt til en fylling der oppe, kommenterer Carl.

Etterlyser tiltak

Han synes noen burde tatt tak i ting som dette og mener det ville hatt miljøfordeler, driftsfordeler og gitt mindre transportbelastning.

At området gjennom Vestfold består hovedsakelig av kvikkleire er ingen hemmelighet og det svenske firmaet Hercules AB er hentet inn for å stabilisere grunnen med kalk og betong. Det er blitt den største kalkjobben i Norge i dag.

Tro mot leverandørene

At Carl C. Fon er en av Nastas aller største kunder er godt synlig. Flesteparten av maskinene på veianlegget er oransje Hitachi-maskiner. Med 41 egne gravemaskiner, 13 hjullastere og 10 dumpere er det stadig fornying av maskinparken.

Antallet maskiner økes også for tiden da selskapet har store oppdrag på begge sider av Oslofjorden. Blant de siste bestillingene er det to nye Zaxis 470LC-5 og tre Bell B40D.

- Vi er tro mot gode leverandører og når det gjelder Nasta har de vært nettopp det. Dessuten har maskinene vært gode og med lite feil, forklarer Carl.

Toyota-logikk

Det 120 mann store selskapet er også tro mot Toyota på varebilsiden. Det blir anslått at 85 prosent av bilparken, på 80 enheter, har Toyota-emblem i grillen. Og selv om Carl medgir at Toyota kanskje ikke er det mest spennende bilmerket, er logikken at om bilene er billige å eie, er de også billige totalt sett.

Konkurranseutsatt

Men Sandefjord-selskapet har ikke bestemt seg for å være helt oransje og Carl legger til at innkjøp av maskiner blir konkurranseutsatt og et parti Volvo-gravere er allerede på vei inn.

Carl Christian Fon i prat med formann Eivind Kristiansen. For å bygge på leirmasser må Eivind ta i bruk 19.000 kubikkmeter med EPS og 2700 kubikkmeter løs Leca på dette prosjektet.
Carl Christian Fon i prat med formann Eivind Kristiansen. For å bygge på leirmasser må Eivind ta i bruk 19.000 kubikkmeter med EPS og 2700 kubikkmeter løs Leca på dette prosjektet.

Denne saken ble første gang publisert 01/06 2012, og sist oppdatert 06/04 2017