E6: Har funnet mye kvikkleire

Svært utfordrende grunnforhold med blant annet mye kvikkleire i Åsen-området.

Her ser du hvordan veilinjen kan bli i Åsen. Det blå er tunnel, mens det røde er dagsone.
Her ser du hvordan veilinjen kan bli i Åsen. Det blå er tunnel, mens det røde er dagsone. Foto: Nye Veier
Publisert Oppdatert

Nye Veier har funnet svært utfordrende grunnforhold i den kommende E6-traseen Kvithammer Åsen, da særlig Åsen / Vuddudalen:

- Der det er løsmasse finner vi i all hovedsak bløt leire, hvorav et betydelig omfang karakteriseres som kvikkleire. Bergoverflaten betegnes som alpin, hvilket tilsier store og brå høydevariasjoner. I den nordligste delen av prosjektet har vi i den sammenheng avdekket en rekke søkk i bergoverflaten som i stor grad går på tvers av vegtraséen og gjør det krevende å finne tunneltraséer med tilstrekkelig bergoverdekning. I området øst for Åsen ser vi generelt at det blir mindre løsmasse og kvikkleire når vi trekker traseen vestover. Det samme gjelder også typisk i området hvor vi krysser jernbanen i Vassmarka, sier prosjektleder Lars Erik Moe.

Må legges i tunnel

Planarbeidet knyttet til ny E6 fra Kvithammar til Åsen pågår for fullt, det er foretatt geomagnetisk scanning, seismiske undersøkelser og det er blitt boret mer enn 700 hull. Resultatene viser tydelig at traséen går gjennom et område med svært krevende grunnforhold. Det ligger derfor an til at en betydelig andel av vegtraséen i Åsen/Vuddudalen må legges i tunnel i stedet for dagsone.

Nye Veier jobber nå med en trasé som innebærer tre tunneler: en lang tunnel (ca. 2 km) øst for Åsen sentrum, kort tunnel gjennom Grubbåsen (ca. 0,3 km) og en mellomlang tunnel (1,5 km) gjennom Ramshåmmåren i Vuddudalen.

Lite realistisk å nå budsjettprisen

- Vi ser det lite realistisk å komme helt ned på budsjettprisen som er satt for prosjektet, men vi jobber kontinuerlig med å snu de steiner som er mulig for å realisere prosjektet innenfor tilgjengelig kostnadsramme, sier Moe.

Vanligvis vil tunnel innebære 3-5 ganger høyere meterpris enn å bygge slik vegstandard i dagen, men i Åsen/Vuddudalen vil de svært omfattende sikrings-/stabiliseringstiltakene som må til for å kunne bygge veg i dagen utligne denne differansen.