Stabil vekst i bygg og anlegg:

Størst vekst i anlegg, mens omsettingen er størst i bygg

Omsetningen for foretak i bygg og anlegg økte med 5,4 prosent i 2014.

Størst vekst i 2014 kunne ses blant foretakene i anlegg der omsetningen økte med 8,8 prosent. Illustrasjonsfoto: Fredrik Saugstad
Størst vekst i 2014 kunne ses blant foretakene i anlegg der omsetningen økte med 8,8 prosent. Illustrasjonsfoto: Fredrik Saugstad
Sist oppdatert

Omsetningen for foretak i bygg og anlegg økte med 5,4 prosent i 2014, ifølge foreløpige tall. Antall foretak økte med 2,0 prosent, mens antall sysselsatte økte med 4,7 prosent.

Foretakene i bygg og anlegg hadde en omsetning på i overkant av 455 milliarder kroner i 2014, noe som tilsvarer en vekst på 5,4 prosent fra året før. Dette er samme omsetningsvekst som i 2013. Denne utviklingen vises også av figur 1. Etter den økonomiske nedgangen i 2009 var det en sterk vekst i perioden 2010 til 2012. I 2013 og 2014 har veksten stabilisert seg noe fra tidligere år.

Sysselsettingen i bygg og anlegg hadde en økning på 4,7 prosent i 2014, og utgjorde dermed i underkant av 229 000 personer. Flest sysselsatte finner man innen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet med omtrent 131 000 personer, eller 57 prosent av de ansatte i bransjen.

Den næringshovedgruppen med størst omsetning i 2014 var oppføring av bygninger. Den utgjorde 50 prosent av hele bygge- og anleggsvirksomheten og omsatte for 229 milliarder kroner. Størst vekst kunne ses blant foretakene i anlegg der omsetningen økte med 8,8 prosent.

Denne saken ble første gang publisert 05/11 2015, og sist oppdatert 06/04 2017