Signalbygg for finnmark:

Blir største bru i Øst-Finnmark

I september vil det 94 meter høye brutårnet begynne å reise seg ved Tana bru

Nye Tana bru får et spenn på 234 meter, og blir den største brua i Øst-Finnmark og et signalbygg for Finnmark. Illustrasjon: NVE / Plan Arkitekter / Statens vegvesen
Nye Tana bru får et spenn på 234 meter, og blir den største brua i Øst-Finnmark og et signalbygg for Finnmark. Illustrasjon: NVE / Plan Arkitekter / Statens vegvesen
Publisert

Nye Tana bru får et spenn på 234 meter, og blir den største brua i Øst-Finnmark og et signalbygg for Finnmark. Hele byggeprosjektet har en kostnadsramme på 578 millioner kroner.

HAK Entreprenør

Det er Alta-firmaet HAK Entreprenør som sammen med polske Vistal Gdynia har oppdraget med å bygge den nye brua.

Første spadetak for det nye prosjektet ble tatt i januar.

Siden da har alle pelearbeider i Tana blitt ferdigstilt og oppbygging av tårnfundamentet og ballastkassen er påbegynt. I siste halvdel av august vil tårnfundamentet støpes og kort tid etter vil de første delene av tårnene bli heist på plass.

Tårnfundamentet og ballastkassen til nye Tana bru er under bygging, og i september vil brutårnet begynne å reise seg. Foto: vegvesenet
Tårnfundamentet og ballastkassen til nye Tana bru er under bygging, og i september vil brutårnet begynne å reise seg. Foto: vegvesenet

Komponentene til brua produseres på stålfabrikken i Polen, hvor de er ferdige med ca. 70 meter av tårnene og det meste av vegbanene som skal produseres i år.

Dette klargjøres nå for transport til Tana. I sommer pågår arbeidet med å armere tårnfundamentet, og selve støpingen av fundamentet er planlagt til slutten av august. Hele brua vil være ferdig montert i 2018.

110 meter kran

Frem til i dag er det bare gjort begrensede tiltak i anleggsområdet, men når en 110 meter høy byggkran kommer på plass om noen uker, vil anleggsområdet endre karakter. Denne krana skal brukes til å heise på plass tårnet og vegelementene, og vil bli stående fram til alt stålet er på plass høsten 2018. I tillegg til selve brua, skal det bygges rundkjøringer på begge sider, og 400 meter veg skal legges om. Inngrepet i selve vegen kommer tidligst høsten 2018 eller på våren 2019, så trafikantene kan brukes dagen veg i lang tid ennå.

Eksisterende Tana bru har mye tungtrafikk. Foto: Kari Karstensen / vegvesenet
Eksisterende Tana bru har mye tungtrafikk. Foto: Kari Karstensen / vegvesenet
Prosjektet med nye Tana bru skal koste 578 millioner kroner. Illustrasjon: NVE / Plan Arkitekter / Statens vegvesen
Prosjektet med nye Tana bru skal koste 578 millioner kroner. Illustrasjon: NVE / Plan Arkitekter / Statens vegvesen

Brua skal være ferdig og settes i trafikk i september 2019.