Svenskene bygger til halve prisen

Prisforskjellen på norske og svenske veier er hundre prosent. Nye Veier har tenkt å gjøre noe med saken.

Vanskeligere topografi og dyrere prosjektgjennomføring er blant årsakene til at norske veier er dobbelt så dyre som svenske.
Vanskeligere topografi og dyrere prosjektgjennomføring er blant årsakene til at norske veier er dobbelt så dyre som svenske. Foto: (Ill.foto: Geir Hasle)
Sist oppdatert

Erfaringstallene viser at norske veier er 32 prosent dyrere på grunn av topografi, 13 prosent på grunn av lønns- og prisnivå, 24 prosent dyrere på prosjektgjennomføring og 25 prosent på design, melder Byggfakta.no, som siterer sjefen i Nye Veier, Ingrid Dahl Hovland.

Flere veier til mål

– I Nye Veier vil vi satse på kompetanse, utvikling og gjennomføringsmodeller. Økt samfunnsnytte, raskere utbygging gjennom en helhetlig prosess, innovasjon og forbedring til lavere kostnader vil være i fokus for å bygge trafikksikre veier for Nye Veier, sier Dahl Hovland.

Hovland mener innsparinger i prosjektene må skje gjennom mer effektive trasévalg, veistandard og planleggingstid, uten at hun vil gå inn på hvor store innsparinger det kan bli snakk om, eller hvor det kan spares mest.

Om Prosjekt Norge:

• Prosjekt Norge, Norsk senter for prosjektrettet virksomhet, er en nasjonal arena for utveksling av erfaringer, bygging av nettverk og representerer et sterkt fagmiljø som fungerer som en ekstern referanse til virksomhetenes egen prosjektkompetanse.

• Prosjekt Norge er også et forskningsbasert samarbeid mellom norsk næringsliv og forvaltning. Senteret skal dekke alle typer prosjekter innenfor ulike bransjer. Dette omfatter BAE-prosjekter, olje- og gass, programvare, produktutvikling, forretningsutvikling og organisasjonsutvikling.

Denne saken ble første gang publisert 01/06 2016, og sist oppdatert 06/04 2017