Tidenes beste kvartal

Resultatmarginen endte på 6,0 prosent i 4. kvartal og 5,8 prosent for 2019.

AF Gruppen leverer gode resultater i en bransje som sliter med marginene.
AF Gruppen leverer gode resultater i en bransje som sliter med marginene.
Publisert

Omsetningen økte med 14 prosent til MNOK 6 465 i kvartalet, og økte med 20 prosent for året. Resultatmarginen endte på 6,0 prosent i 4. kvartal og 5,8 prosent for 2019.

Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.
Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen. Foto: AF Gruppen

- God risiko- og prosjektstyring og et rekordhøyt aktivitetsnivå bidro til at AF Gruppen leverer tidenes beste kvartal, både målt i omsetning, resultat og ordrereserve. Samtidig har vi enda større ambisjoner for fremtiden, og vi skal kontinuerlig forbedre eksisterende virksomhet og utforske nye forretningsmuligheter. Gjennom godt samspill og samarbeid med kundene skal vi bidra til innovasjon og samfunnsnytte, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

Tallene:

AF Gruppens omsetning var MNOK 6 465 (5 656) i 4. kvartal og resultat før skatt ble MNOK 388 (373), noe som tilsvarer en resultatmargin på 6,0 prosent (6,6 prosent).
Omsetningen var 22 612 (18 767) for året.
Resultat før skatt ble MNOK 1 317 (1 136) for 2019.
Dette ga en resultatmargin på 5,8 prosent (6,1 prosent).
Samlet ordrereserve var rekordhøye MNOK 28 200 (21 541) per 31. desember 2019.