Tidlig vårløsning gir telerestriksjoner

Vestfold og Telemark fylkeskommune og Viken fylkeskommune tidlig ute med restriksjoner.

Viken har allerede innført redusert aksellast på enkelte strekninger mens Vestfold og Telemark vurderer å gjøre det samme.
Viken har allerede innført redusert aksellast på enkelte strekninger mens Vestfold og Telemark vurderer å gjøre det samme. Foto: Colourbox
Publisert Oppdatert

Det milde været gjør at Viken fylkeskommune har innført redusert tillatt aksellast på enkelte fylkesveiene i Buskerud. Aksellastrestriksjonen gjelder fra det tidspunktet skiltene blir satt opp, og opphører når skiltene blir tatt ned.

Det gjøres unntak fra restriksjonene for renovasjon, utkjøring av melk i tank, utkjøring av fôr til husdyr, tømming av septik, bergingsbiler, utrykningskjøretøy, veivedlikeholdsmaskiner og buss i rute.

Viken har satt ned tillatt aksel-, boogi- og trippelboogilast på følgende fylkesveier:

Nedsatt til 6 tonn

Drammen Fv. 2684Grimsrudbukta – Klokkarstua og krysset med fv.289
Fv. 2716 Andorsrudveien – Løysebakken
Fv. 2722 Ormtjern – Åsen Kongsberg
Fv. 2766 hele
Fv. 2768 Hillestad- Sagvollen
Fv. 2780 hele Ringerike
Fv. 2820 Prestfoss – Hole Bru
Fv. 2846 Tingstad-Gren
Fv. 2830 Ruud kapell – Nakkerud
Fv. 2880 Heggen – Veme
Fv. 2878 Kvernvollen – Gardhammar
Fv. 2886 Olde bru – Solli
Fv. 2892 Kølabunn – Solum
Fv. 2896 Avkjøring skiheis – Ringnes
Fv. 2896 Noresund – Fyrandsbråten Numedal
Fv. 2816 Grenskogen
Fv. 2738 Lyngdal – Bingen (Grusdelen)
Fv. 2740 Nyseterveien (Grusdelen)
FV. 2800 Wetterhusgrend

Nedsatt til 8 tonn
Fv. 2784 Letmolikysset – Lyngdalsvegen

Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Tidlig vårløsning gjør at vi vurderer å innføre redusert aksellast på veiene i fylket, skriver fylkeskommunen på sine nettsider.

Med hjemmel i vegtrafikkloven § 7 og forskrift om bruk av kjøretøy §5-14 vurderes det innført aksellastrestriksjoner på følgende veger i Vestfold og Telemark våren 2020:

I Vestfold og Telemark fylkeskommune trer restriksjonene i kraft når skiltene blir satt opp på den enkelte veg, og opphører når skiltene blir tatt ned igjen:

Fv. 3280X fv. 32 - Luksefjell 6 tonn
Fv. 3290 Bjørntvedtvegen x Hulkavegen – Kjellemoen 4 tonn
Fv 3298 X fv. 353 - X Skjelbredstrand 6 tonn
Fv. 3304 X fv. 450 Førstøyl – x fv. 3402 Heimdal 6 tonn
Fv. 3306 X rv. 36 Kubru - Stavdal 6 tonn
Fv. 3308 X fv.356 - Fjellbrua 6 tonn
Fv. 3312 X fv. 3310 - Singusdal 6 tonn
Fv. 3316 X fv. 359 Dagsrud – x fv 359 Østerå Bru 6 tonn
Fv. 3318 X fv. 359 Eikja – x fv. 359 Engrav 6 tonn
Fv. 3320 X fv. 3324 Fjågesund – x fv. 3320 Strengen 6 tonn
Fv. 3324 X rv. 41 Kviteseid – x fv. 38 Grova 6 tonn
Fv. 3326 X fv. 3328 Nes – x fv. 3320 Kilen 6 tonn
Fv. 3336 X fv. 360 Gvarv - Hørte 6 tonn
Fv. 3342 X fv. 360 Nautsund – Notodden grense 6 tonn
Fv. 3344 X fv. 37 – Hove grustak 8 tonn
Fv. 3356 X fv 3358 Høen – x fv. 359 Finndal 6 tonn
Fv. 3358 X fv. 3356 Høen – Skaudalen 8 tonn
Fv. 3364 X fv. 363 Grådalen – Rørholt Brygge 6 tonn
Fv. 3366 X E18 Gjerdemyra – Dal 6 tonn
Fv. 3380 X rv. 41 Tveitsund – x rv. 41 Nesland 6 tonn
Fv. 3382 X rv. 41 Nissedal kirke – Rafoss 6 tonn
Fv. 3384 X fv. 355 Verpe– Øvre Birtedalen 8 tonn
Fv. 3388 X fv. 355 Hegglandsgrend – Lifoss 6 tonn
Fv. 3390 Veum - Aslestad 6 tonn
Fv. 3392 X fv. 38 Vrådal – x fv. 38 Vråliosen 6 tonn
Fv. 3394 X fv. 38 Krossli – Bandaksli 6 tonn
Fv. 3396 Skafså kirke - Grimdalen 6 tonn
Fv. 3398 Mule – x fv. 3396 Skafså kirke 3 tonn
Fv. 3402 Lårdal 6 tonn
Fv. 3406 X E134 Gøytil – x fv. 38 Liosvingen 6 tonn
Fv. 3408 Børtevegen 6 tonn
Fv. 3410 Høydalsmo – Austbø 6 tonn
Fv. 3412 Fiskestien 6 tonn
Fv. 3414 Nesland - Haddeland 6 tonn
Fv. 3416 X fv. 37 Arabu – Varland 6 tonn
Fv. 3428 X fv. 3430 Tuddal – Bondal 6 tonn
Fv. 3430 Bitringsnatten - Svineroi 3 tonn

Tømmertransport og andre planlagte transporter må utføres mens det ennå er tele i vegen. Restriksjonene vurderes for å unngå skader på veiene i vårløsningen.

Det gjøres unntak fra restriksjonene for renovasjon, utkjøring av melk i tank, utkjøring av fór til husdyr, tømming av septik, bergingsbiler, utrykningskjøretøy, vegvedlikeholdsmaskiner og buss i rute. Vi gjør oppmerksom på at også kommuner kan innføre telerestriksjoner på sine kommunale veger.