23948sdkhjf

VIKEN FYLKESKOMMUNE

Anbud oppdrag kontrakter

Kontrakt på 22 millioner: ViaNova skal planlegge nye Kirkeveien i Ski

Anbud oppdrag kontrakter

Kraftmontasje AS i Bragernestunnelen: Omfattende utbedring og rehabilitering.

Viken: Planforslag for Romerike Helsebygg og Lillestrøm bussterminal

Bruer i Viken skal sikres
E18 Bærum: Anbefaler alternativ B for Vestkorridoren
Anbud oppdrag kontrakter
Bypakke Nedre Glomma fase 2 er vedtatt lokalt: 6,6 milliarder i bompenger
Anbud oppdrag kontrakter
Park og Anlegg tegnet kontrakt til 33,3 millioner

Slik skal Viken bygge nytt og oppgradere det gamle

Viken: Bygger ut to skoler for én milliard

Dette kan bli det nye hovedkontor til Viken fylkeskommune

Rehabilitert skole får bedre plass: Teknisk anlegg flyttes på taket
Nore bru fv 120: Åpnes i ett felt - stengt for spesialtransport
Bevegelser i området rundt Nore bru - Fylkesveien stengt
Her skjulte det seg ukjente utfordringer i anleggsgropa
Anbud oppdrag kontrakter
Her skjulte det seg ukjente utfordringer i anleggsgropa
Anbud oppdrag kontrakter
Gjerdrum: Åge Haverstad AS gjenopptar arbeidene med ny gang- og sykkelvei
Anbud oppdrag kontrakter
Bergquist fikk ny driftskontrakt for Østfold Øst
Anbud oppdrag kontrakter
Viken fylkeskommune skal legge 245.645 tonn asfalt

Viken fylkeskommune skal legge 245.000 tonn asfalt

Anbud oppdrag kontrakter

Entreprenøren i gang ved Austvoll bru

Rives og bygges opp på ny

Verre for useriøse i Viken
Isachsen Anlegg signerte
Bompengegaranti for E134 Oslofjordforbindelsen
Nye kontrakter for veioppmerking i Viken
Consto Anlegg Øst AS skal bygge nye fylkesvei 285 Asdøla bru.
Skal utbedre forfall for 74 millioner
Viken: Freser og asfalterer 17 strekninger
Stengte deler av fylkesvei 287 i Sigdal
Svekket bæreevne på bru fra 1800-tallet
Tidlig vårløsning gir telerestriksjoner
Over 120 strekninger får ny asfalt
Signerte Vikens første fylkesveiprosjekt
Lyser ut syv asfaltkontrakter
Andre Nordiske Medier
Metal Supply NO
PlastForum NO
Maskinregisteret

Send til en kollega

0.109