Forventer jevnt, relativt høyt aktivitetsnivå

Moderat nybygging av boliger men Veidekke venter kraftig økning i flere andre sektorer.

Banemarkedet er forventet å øke kraftig, her fra UFP 05 Skillingsmyr, Vestfoldbanen Farriseidet - Porsgrunn som ble gjort 2013 - 2016.
Banemarkedet er forventet å øke kraftig, her fra UFP 05 Skillingsmyr, Vestfoldbanen Farriseidet - Porsgrunn som ble gjort 2013 - 2016. Foto: Veidekke
Sist oppdatert

For et par år siden ble det igangsatt bygging av ekstremt mange boliger i og omkring Stockholm og Oslo. Nå er antallet langt mindre, og det bidrar til at tilbudet av usolgte prosjektleiligheter er blitt mer stabilt – og til dels går ned.

– Med dette bakteppet bør vi i 2020 kunne forvente moderat vekst i nybygging av boliger i Oslo og Stockholm og jevnt over stabil boligbygging ellers i Skandinavia, Kristoffer Eide Hoen, analysedirektør i Veidekke ASA.

For entreprenørmarkedet ellers peker Hoen på to segmenter det er særlig verd å følge ved inngangen til 2020:

– Både banemarkedet og helserelaterte bygg er drevet frem av tydelige ambisjoner og offentlig finansiering, og i begge disse segmentene vil aktiviteten øke kraftig.

- Det er også økende byggeaktivitet innenfor private yrkesbygg for industri og logistikk, men etter 2020 venter vi at svakere generelle konjunkturer kan dempe videre vekst i dette segmentet.

– Generelt er de underliggende drivkreftene i markedet gode, og renteutsiktene fremover understøtter dette, sier Kristoffer Eide Hoen.

– Slik vi ser det, ligger den største risikoen i svake internasjonale konjunkturer, som vi tidligere har sett kan påvirke investeringsviljen i bedriftene og psykologien i boligmarkedet. Men ut fra hva vi vet i dag, ser vi positivt på entreprenørmarkedet for de nærmeste årene.

Denne saken ble første gang publisert 31/10 2019, og sist oppdatert 30/10 2019