E134 Damåsen - saggrenda:

Fra Europavei til bygate

Neste høst halveres trafikken og E134 blir til bygate

Slik kan nye Bergmannsgata bli, det er satt av 40 millioner så langt til prosjektet.
Slik kan nye Bergmannsgata bli, det er satt av 40 millioner så langt til prosjektet. Foto: Vegvesenet
Sist oppdatert

Når ny E134 Damåsen-Saggrenda etter planen åpner neste høst, blir dagens europaveg fra Hasbergtjerndalen til Steglet kommunal veg.

Da vil trafikken trolig halveres gjennom nabolaget.

Reguleringsplanen for Haspa–Steglet som strekningen kalles legges nå ut på offentlig høring i Kongsberg kommune.

Det legges opp til en relativt grønn bygate med store gangfelt, busslommer og oppdatert belysning.

Så gjenstår det å se hvem som får entreprisen.

Til glede for nabolaget og yrkessjåfører vil ikke dette synet være like vanlig om et års tid.
Til glede for nabolaget og yrkessjåfører vil ikke dette synet være like vanlig om et års tid. Foto: Vegvesenet

I dag er strekningen tungt trafikkert.

Etter høsten 2019 blir trafikken trolig mer enn halvert.

40 til 100 millioner kroner

Statens vegvesen har satt av inntil 40 millioner kroner til utbedring av vegen.

Full utbygging slik den foreslåtte planen viser er estimert til i overkant av 100 millioner kroner.

Når ny E134 Damåsen-Saggrenda etter planen åpner neste høst blir dagens europaveg fra Hasbergtjerndalen til Steglet kommunal veg
Når ny E134 Damåsen-Saggrenda etter planen åpner neste høst blir dagens europaveg fra Hasbergtjerndalen til Steglet kommunal veg Foto: Vegvesenet

Denne saken ble første gang publisert 06/12 2018, og sist oppdatert 05/12 2018