Trafikkstøy uten vei

Nå er det snart mulig å høre den faktiske trafikkstøyen…før veien er bygd.

SINTEF lager et simuleringsverktøy som produserer lyden av hvordan støyen vil bli, før endringer er gjort.
SINTEF lager et simuleringsverktøy som produserer lyden av hvordan støyen vil bli, før endringer er gjort. Foto: Geir Hasle
Sist oppdatert

Å bli presentert et tall og en fargekode for støy kan ikke måle seg med å høre den faktiske lyden. Dette har noen unge forskere på SINTEF forstått. I følge Gemini.no, lager de derfor et simuleringsverktøy, som kan produsere støyen i en tenkt byggesituasjon før endringen er gjort.

150 dør årlig

Hjerte- og karsykdommer forårsaket av støy fra trafikken tar livet av nesten 150 nordmenn hvert år.

Når en flyplass skal utvide trafikken, når nye veier skal anlegges i et boligområde, eller en bit av E6 skal omreguleres og flyttes noen meter, lager myndighetene gjerne et støykart i ulike farger for å vise hva dette vil innebære for folk som bor i nærheten.

– Men det blir for abstrakt. Det er vanskelig å skjønne hvordan det egentlig blir, sier Erlend Viggen i SINTEF IKT.

– Da er det bedre å lage lyden kunstig før noe blir bygd.

Visualisert lyd

Forskerne kaller det visualisert lyd eller auralisering. De har brukt ett års tid og instituttets egne midler på å lage verktøyet MAUS. Dette er et rent simuleringsprogram som etterligner hvordan lyden høres ut for en mottaker som står ute i nærheten.

Tilsvarende teknikker benyttes internasjonalt til å sjekke lyden i konsertsaler, kirker eller jernbanestasjoner før de bygges. Fordelen ved metoden er at man kan utbedre en plan i forkant i stedet for å rette opp feil i etterkant.

Erlend Viggen viser en modell av en parkeringsplass på en storskjerm.

– Denne plassen ligger rett over veien her mot NTNU. Så har vi laget en tenkt vei her, sier han og peker, samt en lytter plassert der, midt på plassen.

Tar ulike veier

Forskerne har gjort lydopptak av en bil med mikrofoner plassert på for- og bakskjerm. Bilen kjører jevnt i 30, 50 eller 80 km/t. Denne basislyden legges inn i programmet.

– Om du sto her, og en bil passerte deg, ville lyden endre seg fra du så bilen til den forsvant, sier Viggen.

– De ulike veiene lyden tar fra bilveien til lytteren, har vi markert gjennom en rekke røde striper, kalt lydbaner. De er tegnet inn i modellen sammen med linjer der lyd reflekteres og bøyes av på grunn av bygg i nærheten

Så spiller Viggen av lyden i rommet. Den høres realistisk ut. Han flytter mottakeren nærmere veien før ny avspilling, og lyden blir høyere.

Bruksområder

Foreløpig er det bare forskerne som lytter til trafikklyden, men de mener det finnes gode anvendelser for verktøyet. De tror at også veiutbyggere kan dra nytte av MAUS. Rundt om i Norge er det veistrekninger med for mye støy som må utbedres. Dette kan skje ved hjelp av støyskjermer eller voller i ulike høyder, men også via andre tiltak, som å sette ned farten på strekningen eller stenge for tungtrafikk.

– Vi vet ikke hvordan teknologien vil bli tatt i bruk i praksis. En idé er å gjennomprøve og sammenligne tiltak før en bestemmelse blir tatt. De kan også potensielt være interessert i å la beboere lytte på forskjellige lydalternativer for å plukke den de synes er minst slitsom. På den måten kan man kanskje unngå både konflikter og kostbare endringer i etterkant, sier Erlend Viggen.

Denne saken ble første gang publisert 23/10 2015, og sist oppdatert 06/04 2017