Traktoren farligste maskin for bonden

Traktoren er den maskinen mest involvert i ulykker blant bønder, ansatte, barn, familie og venner.

Traktorbruk er farligst for bonden, nest farligst er vedlikehold og reparasjon. Det er farligere enn dyr, skogsarbeid, vedkløyver, slåttonna og fallende last, viser forskningsprosjektet.
Traktorbruk er farligst for bonden, nest farligst er vedlikehold og reparasjon. Det er farligere enn dyr, skogsarbeid, vedkløyver, slåttonna og fallende last, viser forskningsprosjektet. Foto: Fredrik Saugstad (illustrasjonsbilde)
Sist oppdatert

Ikke så overraskende lesning for bønder kanskje, men fersk forskning viser at traktoren er den maskinen som er hyppigst involvert i ulykkene blant bønder.

I følge nettstedet forskning.no er bonde noe av det mest risikofylte du kan være. For en bonde er det neppe mulig å gå gjennom en yrkeskarriere uten å oppleve minst én ulykke.

– Det betyr imidlertid ikke at bønder generelt er risikotakere, påpeker seniorforsker Gro Follo ved Bygdeforskning.

Hun har vært leder for forskningsprosjektet «Ulykker i landbruket».

Uoppmerksomhet og hastverk

Prosjektet viste at bønder jevnt over forholder seg til ulykkesrisikoen og forsøker å begrense den så langt de opplever at det lar seg gjøre. Bønder er innom så mange forskjellige arbeidsoppgaver i løpet av dagen at det er vanskelig å eliminere ulykkesrisikoen. Bønder har ofte lange arbeidsdager. Da kan man bli sliten og dermed lettere uoppmerksom. Nesten 40 prosent av bøndene i studien sier at årsaken til egen ulykke var uoppmerksomhet, og omtrent 20 prosent hadde hastverk. Ulykkene øker i takt med antall arbeidstimer.

Traktoren er den mest brukte maskinen på et gårdsbruk og brukes mye, på mange steder og i en rekke sammenhenger. Traktoren er da også den maskinen som er mest involvert i ulykker blant bønder, ansatte, barn, familie og venner.

Forleden var det økt kontrollvirksomhet av traktorer etter at Statens vegvesen fikk flere bekymringsmeldinger.

Les også: - Jordbrukerne bør ta seg selv i nakken og ta trafikksikkerhet på alvor

Denne saken ble første gang publisert 11/09 2016, og sist oppdatert 06/04 2017