Etter Condotte-konkursen:

Tre av fire kontrakter tildelt

Veidekke entreprenør fikk den tredje kontrakten av i alt fire som ble lyst ut etter Condotte-konkursen.
Veidekke entreprenør fikk den tredje kontrakten av i alt fire som ble lyst ut etter Condotte-konkursen. Foto: Fredrik Saugstad
Sist oppdatert

Kontrakten for betongarbeider i området Klypen – Loenga er tildelt Veidekke entreprenør AS og har en verdi i underkant av 300 mil kr eks mva.

Dette er den andre av tre nye hovedkontrakter tildeles som følge av at Bane Nor i januar 2018 hevet kontrakten for EPC Oslo S Civil med Condotte.

Fakta Follobaneprosjektet:

Follobaneprosjektet er i dag nær 65% ferdig ifølge Bane NOR. Tunnelboringen med fire, store tunnelboremaskiner er 75% ferdig. Det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski får Nordens lengste jernbanetunnel.

I Ski er blant annet omleggingen av Østfoldbanen og nye Nordbyveien bro fullført og i sommer skal det blant annet legges flere nye spor. Prosjektet som er Norges hittil største innen samferdsel, bygges ut samtidig fra fem anleggsområder og skal etter planen være ferdig i desember 2021.

I tillegg har Bane NOR allerede tildelt kontrakt for området som var omfattet av kontrakt EPC Drill & Blast.

Betong

Betongarbeidene gjelder både ferdigstillelse av top- down løsning, med vegger og gulv, hvor fundamentering og toppdekket allerede er utført i tidligere kontrakter. Den omfatter også arbeider i åpen byggegrop med mer tradisjonell løsning.

Kontrakten, som er utførelsesentreprise basert på Bane NORs standardvilkår i NS8405, vil inngås ved månedsskiftet juli-august 2018 og arbeidene ferdigstilles sommeren 2019.

I området som var omfattet av kontrakt EPC Oslo S Civil er status følgende:

  • Grunn og betongarbeid Oslo S – Bispegata (kontrakt signert)
  • Grunn og betongarbeid Loenga – Ekebergåsen (tildeles august)

I området som var omfattet av kontrakt EPC Drill & Blast er status følgende:

  • Ekeberg UB (underbygning). Fullføring av tunellarbeidet med betongutstøpning, pumpestasjon og drenasjesystem. Denne kontrakten er tildelt AF Gruppen AS og vil undertegnes etter ferien.

Denne saken ble første gang publisert 29/07 2018, og sist oppdatert 31/07 2018