fergekai E39/fv.61:

Tre vil bygge fergekaier

Ferjekaiene ved Solavåg og Festøy må bygges nye for å støtte elektriske ferger

Solavåg øverst og Festøy fergekai neders.
Solavåg øverst og Festøy fergekai neders. Foto: vegvesen
Sist oppdatert

Statens vegvesen ser nå på tre tilbud:

Christie & Opsahl AS: 124 441 519,-

HAK Entreprenør AS: 139 837 789

Veidekke Entreprenør AS: 126 880 474

Tre nullutslippsferger:

Fergedriften på Festøya-Solavågen og Volda-Folkestad ble lyst ut i anbud 13.des 2016 med anbudsfrist 1.mars 2017 for kontraktsperiode på 10 år fra 2020. Det stilles krav til tre nullutslippsferjer og én lav- eller nullutslippsferje, samt en reserveferge på de to riksveisambandene

-Vi kontrollerer nå tilbudene og regner med å inngå kontrakt i midten av oktober, bygging starter like etter dette, forklarer prosjektleder Olav Megrund.

Prosjektet finansieres av fylke og stat.

Solavåg Fergekai

Kaia ved Solavåg er i dårlig forfatning og kan ikke brukes av elektriske ferger, her skal det bygges ny kai ved siden av den gamle.

Kan bli forsinkelser og kanseleringer

Dagens kai skal rives etter den nye er tas i bruk i 2019. I byggetiden skal vestdelen av dagens kai brukes som hovedkai. Ved dårlig vær med sterk vind er det krevende å legge til på vestsiden. I verste fall kan avganger dermed bli forsinka eller kanselert.

Festøy fergekai

Betongen på Festøy er i dårlig forfatngin og må byttes ut. Den nye kaia skal fungere som en reservekai, mens kaia som ble bygged for noen år siden blir hovedkai. Det er også denne kaia som skal brukes i byggetiden. Den nye reservekaien skal stå ferdig i juni 2020.

Elektrisk drift fra 2021

Rederlaget som skal drifte fergesambandet har ansvar for å bygge infrastruktur for lading og forøying til elektrisk ferge. Det er planlagt elektrisk drift på sambandet fra 1. januar 2021.