E39 Svegatjørn–Rådal:

Tunnelbonansa på E39

Gjennomslag på gjennomslag og 64.000 lastebillass tunnelmasse

Utslagssprenging i Råtunnelen på Nordås. Implenia har entreprisen her. Foto: Geir Brekke/Svv
Utslagssprenging i Råtunnelen på Nordås. Implenia har entreprisen her. Foto: Geir Brekke/Svv
Sist oppdatert

Det femte og siste utslaget mot dagslyset gikk av den 5.mars med inviterte gjester på "stuffen".

Tidligere har det vært to uslag på Råtunnelen i Rådal og det samme på Råtaunnelen ved Nordås og Søråstunnelen ved Sørås.

Tunneldriverne på E39 Svegatjørn - Rådal i Fana i Bergen har vært ganske flittige med andre ord.

Slik så det ut i munningen av Råtunnelen i Rådal i den siste dagen i februar. God åpning i sørgåande løp (t.v.) og fjerning av skytematter i nordgåande løp. :Foto: Geir Brekke/Svv
Slik så det ut i munningen av Råtunnelen i Rådal i den siste dagen i februar. God åpning i sørgåande løp (t.v.) og fjerning av skytematter i nordgåande løp. :Foto: Geir Brekke/Svv

64.000 lastebillass

Samtlige tunneler har blitt drevet med utgangspunkt i innslaga ved riksveg 580 Flyplassvegen ved Skeievatn.

All transport av steinmassene har passert gjennom en midlertidig rundkjøring på Flyplassvegen siden tidlig 2016.

Veidekkes søndre del:

Kontrakten mellom Svegatjørn i Os og Fanavegen i Bergen omfatter det meste av veglengden på prosjektet Svegatørn - Rådal. Kontrakten inneholder 23 km tunnel og det var beregnet utsprenging av 1,8 millioner kubikkmeter med tunnelmasse da kontrakten ble signert.

Omtrent 64.000 lastebillass tunnelstein er frakte vekk langs denne ruta, ifølge vegvesenet.

Implenias nordre del:

Kontrakten til Implenia omfatter den nordre delen av prosjektet mellom Bergen og OS. Kontrakten på 1,4673 milliarder kroner omfatter vei og tunnelanlegg mellom Rådal, Nordås og Flyplassvegen i Bergen kommune.

Nå ser entreprenøren og Statens vegvesen snart lyset i tunnelen på selve tunnelsprenginga. men det gjenstår enda flere år med tunneljobb når innredning av tunnelene kommer i gang. Deretter følger elektroentreprisen.

6,5 milliarder 2014-kroner totalt

Totalt på E39 Svegatjørn - Rådal skal det lages 16.250 meter ny E39. Prosjektet som inneholder totalt 18.000 meter hovedvei og 1300 meter ny fylkesveg med gang- og sykkelsti koster 6,5 milliarder kroner i statlige kroner og bompenger.

Lyshorntunnelen

Den 15.februar var Lyshorntunnelen 70 prosent ferdig drevet med 12.886 meter av totalt 18.370 meter.

Skogafjellstunnelen

Ble ferdig drevet den 30.mars i 2017 med sine 2890 meter.

Rå- og Søråstunnelene

For et par uker siden , den 15.februar 2018, var tunnelmeterne 98,3 prosent ferdig med sine 6493 av totalt 6605 meter.

Overvannstunnelen T43

Var den 15.februar sprengt ut 69 prosent med 700 av 1015 meter.

Abonner på AnleggsMagasinet