Tydelig veisatsing i statsbudsjettet for 2016

Slik kommenterer MEF budsjettet.

Sist oppdatert

– Forslaget til neste års statsbudsjett innebærer en tydelig satsing på vei. Det er særlig positivt å registrere at vedlikeholdsetterslepet for riksveiene vil bli redusert med i overkant av to milliarder kroner til neste år, sier Trond Johannesen, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Foran skjema for drift og vedlikehold

Sett opp i mot Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2017 innebærer budsjettforslaget at regjeringen overoppfyller bevilgningene til drift og vedlikehold, med om lag 1,3 milliarder kroner. Når det gjelder riksveiinvesteringer medfører budsjettet et gap på 4,6 milliarder kroner etter tre år i inneværende NTP-periode.

– Satsingen på vedlikehold har vært nødvendig, og behovet for å redusere veietterslepet er fortsatt stort. Men hvis NTP skal være det styringsverktøyet det er ment å være er det uheldig med store avvik for viktige poster som riksveiinvesteringer, påpeker Trond Johannesen.

Svakt for lærlinger

I statsbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen blant annet å øke lærlingtilskuddet med 50 millioner kroner. Det betyr om lag 2 500 kroner ekstra pr. lærling. Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) mener regjeringens yrkesfagtiltak i liten grad treffer anleggsbransjen.

– Jeg etterlyser tiltak som hever på kvaliteten på den yrkesfaglige utdanningen som gis i den videregående skolen. Skal dette skje kommer vi ikke utenom å styrke skolenes økonomi betydelig. Vi må blant annet få fortgang i arbeidet med å bedre utstyrssituasjonen. Skal de unge få ferdigheter og kunnskap tilpasset morgendagens arbeidsliv kan ikke utdanningen være basert på gårsdagens teknologi, sier MEFs administrerende direktør Trond Johannesen.

Anleggsbransjen kan vise til gode søkertall til sine fag og høyt inntak av lærlinger. Samtidig erfarer MEF at det er store variasjoner på kvaliteten på utdanningen som gis fra skole til skole.

Denne saken ble første gang publisert 07/10 2015, og sist oppdatert 06/04 2017