Uppsann for anlegg

Hittil i år har aktiviteten økt i bygge- og anleggsbransjen, viser nye SSB-tall. Og aller mest innen anlegg

Artig 15-årsgraf viser hvordan bygg og anlegg lenge holdt tritt, helt til anlegg løp løpsk på egen hånd for 5 år siden - og ser ut til å fortsette med det. Se hele grafen nederst i saken. Illustrasjon: SSB
Artig 15-årsgraf viser hvordan bygg og anlegg lenge holdt tritt, helt til anlegg løp løpsk på egen hånd for 5 år siden - og ser ut til å fortsette med det. Se hele grafen nederst i saken. Illustrasjon: SSB
Sist oppdatert

Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser en sesongjustert økning på 2,6 prosent.

Produksjonsøkningen var sterkest i anleggsnæringen, med 3,0 prosent, mens byggeaktiviteten økte med 2,3 prosent

Dette gjelder altså for første kvartal 2016 målt mot 4. kvartal 2015. Ser vi på endringen fra 1. kvartal 2015, har det vært en økning på hele 5,7 prosent i produksjonsindeksen for bygge- og anleggsnæringen.

Dette tallet er dessuten virkedagskorrigert, som betyr at det er tatt hensyn til at påsken var i 1. kvartal i 2016. Det var særlig produksjonen innen anleggsvirksomhet som bidro til økningen, med 8,7 prosent. Tilsvarende tall for byggevirksomhet var 4,6 prosent.

Og det betyr at de to sektorene bygg og anlegg nærmer seg.

Men fortsatt er bygg vesentlig større enn anlegg. Av det samlede antall utførte timer som produksjonsindeksen bygger på ble 77 prosent av timene utført i byggenæringa mens 23 ble utført innen anlegg.

Artig 15-årsgraf viser hvordan bygg og anlegg lenge holdt tritt, helt til anlegg løp løpsk på egen hånd for 5 år siden - og ser ut til å fortsette med det. Illustrasjon: SSB
Artig 15-årsgraf viser hvordan bygg og anlegg lenge holdt tritt, helt til anlegg løp løpsk på egen hånd for 5 år siden - og ser ut til å fortsette med det. Illustrasjon: SSB

Denne saken ble første gang publisert 09/05 2016, og sist oppdatert 06/04 2017