10 år siden Værøy ble tørrlagt

Da havet forsvant

Et av de mest spektakulære anleggsområdene vi har vært på.

Mange meter under havet, men likevel på tørr grunn. Arkivfoto: Frode Tellevik
Mange meter under havet, men likevel på tørr grunn. Arkivfoto: Frode Tellevik
Publisert

Året var 2007. På Værøy, ytterst i Lofoten, var Secora AS i gang med å rydde plass til større og mer moderne fryseskip inne i havnebassenget. I noen travle høstmåneder ble derfor fiskebåter og fendere byttet ut med borerigger og leddstyrte dumpere. På det naturstridige prosjektet ble utradisjonelle metoder tatt i bruk. Havet ble flyttet ut, anleggsmaskinene inn

Fangdam som virker. Arkivfoto: Frode Tellevik
Fangdam som virker. Arkivfoto: Frode Tellevik

De valgte å starte helt på bunn, entreprenørene M3 Anlegg, som tok seg av massetransporten, og kollegene fra Brekken AS som sprengte fjell. Før de kunne gå i inngrep, måtte fangdammen bygges for å holde havet ute. Med en snittbredde på 12 meter, holdt den tett ved hjelp av spunt, sand og steinmasser.

En gylden anledning til å pusse opp brygga. Arkivfoto: Frode Tellevik
En gylden anledning til å pusse opp brygga. Arkivfoto: Frode Tellevik

1.420.000 kubikkmeter havvann ble pumpet ut i løpet av ti dager og avdekket det som best kunne beskrives som et månelandskap. Pumpene som ble brukt var den gang de største som til da hadde vært i drift på fastlands-Norge, med en kapasitet på 1,65 kubikkmeter pr sekund.

Kraftige pumper tømte havnen på ti dager. Arkivfoto: Frode Tellevik
Kraftige pumper tømte havnen på ti dager. Arkivfoto: Frode Tellevik

Ifølge kontrakten måtte man ned fire meter i snitt over et 120 mål stort område, eller sagt på en annen måte: Fjerne 140 000 kubikk med løsmasse og 120 000 kubikk fast fjell. I tillegg ble det tatt ut 65 000 kubikk med forurenset masse.

Oppdraget på Værøy i 2007 føltes mest som en månelanding. Arkivfoto: Frode Tellevik
Oppdraget på Værøy i 2007 føltes mest som en månelanding. Arkivfoto: Frode Tellevik

Værøy er fortsatt en av de viktigste havnene i Lofoten og her leveres store mengder sild, som igjen hentes av store fryseskip for eksport. Etter at bunnforholdene ble utbedret, kan de store skipene seile helt inn til fryselagrene og man sparer mye ekstra arbeid som før besto i lastebiltransport fra lager til utskipingshavn. I dag produseres verdier for en milliard kroner i året på Værøy, noe som igjen betyr over en million kroner per innbygger.

Værøy er altså helt i Norgestoppen hva verdiskapning angår. Prosjektet i 2007 går også inn på ti på topp-listen over spektakulære oppdrag undertegnede har vært på de siste 27 årene.

Få det med deg når spennende ting skjer. Abonnement på våre spennende blader er bare noen klikk unna.