Er Statens vegvesen helt umulige?

Er Statens vegvesen en så vanskelig kontraktspart at det nærmest er umulig for bedrifter å ta på seg store oppdrag? Det spør NHOs regiondirektør Ole Henrik Hjartøy og flere med ham etter konkursen i M3 Anlegg.

Med stor aktivitet og store økonomiske verdier involvert, er det ikke til å unngå at uenighet kan oppstå, mener Vegvesenets Torbjørn Naimak. Foto: Geir Hasle
Med stor aktivitet og store økonomiske verdier involvert, er det ikke til å unngå at uenighet kan oppstå, mener Vegvesenets Torbjørn Naimak. Foto: Geir Hasle
Publisert

Torbjørn Naimak, regionvegsjef, Statens vegvesen Region nord, svarer at M3-konkursen er svært beklagelig, men vil ikke spekulere i årsaken.

M3 Anlegg har en stor del av arbeidet med utbyggingene i Bodø, men har bare en kontrakt direkte med Statens vegvesen. På Bodøtunnelen, som er det største enkeltprosjektet, er M3 Anlegg underentreprenør for Veidekke Entreprenør AS. M3 Anlegg er også underentreprenør på milliardprosjektet på Ryfast i Rogaland.

«Det er altså en ganske liten del av M3 Anleggs engasjementer i vegbygging hvor selskapet selv har kontrakt med Statens vegvesen», skriver Naimak på Vegvesenets hjemmeside.

Uenighet kan ikke unngås

«Bare i Nord-Norge har Statens vegvesen inngått mellom 400 og 500 kontrakter de siste fem årene. I samme periode har 8-10 av bedriftene gått konkurs. Hovedbildet er altså at Statens vegvesen har bidratt til arbeidsplasser og vekst i hele landsdelen, og også gode økonomiske resultater for mange entreprenører».

Naimak peker også på at kontraktene følger Norsk Standard, som bransjen selv har vært med på å utvikle.

«Men med så stor aktivitet og så store økonomiske verdier involvert, er det ikke til å unngå at uenighet kan oppstå. Kontraktene og oppdragene er svært komplekse, og uforutsette forhold kan oppstå. Kontraktene inneholder detaljerte bestemmelser om hvordan konflikter skal løses, og i de aller fleste tilfellene løses uenigheten. Noen få saker ender i rettslig konflikt – som er en ryddig måte å løse uenighet på».

Men det er få rettssaker

Regionvegsjefen kjenner seg ikke igjen i et bilde av Statens vegvesen i konstant krig mot private bedrifter. Han opplyser at av nær 500 kontrakter de fem siste årene, har under ti havnet i rettssalen.

«Skal Statens vegvesen akseptere tilleggsregninger som vi mener er urettmessige for å unngå rettssak», spør Naimak.

«Dette ville i tilfelle gå ut over andre viktige samfunnsformål, eventuelt øke bompenger. Vår oppgave er å få mest mulig samferdsel for pengene. Det betyr at noen næringsdrivende kan oppleve at vi forvalter fellesskapets penger strengt. Målet er å være rettferdige og forutsigbare overfor private bedrifter som påtar seg oppdrag for samfunnet».