Veidekkes andre kvartal:

Nedskriving i anlegg

Store endringer i prosjektene har gitt usikkerhet om inntektsgrunnlaget. Vi har ikke i tilstrekkelig grad klart å forutse konse­kvensen av forsinkelser og forstyrrelser

Nedskrivinger i fire anleggsprosjekter til at vi rapporterer et svakt resultat for kvartalet
Nedskrivinger i fire anleggsprosjekter til at vi rapporterer et svakt resultat for kvartalet Foto: Veidekke
Sist oppdatert

Veidekke økte omsetningen med 10 prosent i andre kvartal fra andre kvartal 2017 og styrket ordrereserven, men resultatet er svakt som følge av nedskriving i den norske anleggsvirksomheten, melder de i kvartalsrapporten.

Veidekke omsatte for 9,1 milliarder kroner i andre kvartal 2018, mot 8,3 milliarder kroner i andre kvartal 2017. Veksten kom i all hovedsak i entreprenørvirksomheten, mens omset­ningen falt innenfor eiendomsutvikling.

Veidekkes konsernsjef Arne Giske.
Veidekkes konsernsjef Arne Giske. Foto: Veidekke

- Det er et blandet bilde Veidekke presenterer fra årets andre kvartal: Vi har økt omsetningen i segmenter med god lønnsomhet, og ordrereserven er vår høyeste noensinne. Samtidig fører nedskrivinger i fire anleggsprosjekter til at vi rapporterer et svakt resultat for kvartalet, sier konsernsjef Arne Giske.

Resultat før skatt var -199 millioner kroner, mot 385 millioner kroner i samme periode i fjor, etter nedskriving av sluttprognoser i fire anleggs­prosjekter med NOK 550 millioner.

- Bakgrunnen for nedskrivingene er at store endringer i prosjektene har gitt usikkerhet om inntektsgrunnlaget. Vi har ikke i tilstrekkelig grad klart å forutse konse­kvensen av forsinkelser og forstyrrelser, og vi har vurdert det som nødvendig å ta ned risikoen i disse prosjektene. Med bakgrunn i erfaringene fra disse prosjektene utvikler Veidekke nå et bedre konsept for usikkerhetsstyring og prosjektgjennomføring enn det vi hittil har jobbet ut fra, forteller han i pressemeldingen.

Høyeste ordrereserven noensinne

Det underliggende resultatet, eksklusiv nedskrivingene, var NOK 351 millioner. Ordreinngangen var 10,2 milliarder i kvartalet, mens samlet ordrereserve ved utgangen av kvartalet var 34,3 milliarder kroner, den høyeste ordrereserven Veidekke har rapportert noensinne.

- Effekten av svakt salg i nyboligmarkedet i det siste året viser seg nå i nedadgående produksjonstall, men det er igjen bevegelse i markedet. I Norge er salget oppe på nivå med fjoråret, og også i Sverige har salget økt noe fra foregående kvartaler, forteller Giske.

Lang vinter = sen asfalt

Industrivirksomheten økte omsetningen med 7 % til 1,3 (1,2) milliarder kroner. Resultat før skatt var 66 (85) millioner kroner. Resultatnedgangen skyldes den lange vinteren, som førte til sen start på asfaltsesongen.