E6 Brynstunnelen:

Veidekke rehabiliterer Brynstunnelen

Fredag 22. januar skrev Vegvesenet kontrakt med Veidekke om arbeidene i Brynstunnelen.

Arbeidene skal utføres med ett løp stengt av gangen, mens tunnelen holdes åpen for to-veis trafikk i motsatt løp. Stengningen vil medføre store trafikale utfordringer i området. Illustrasjonsbilde: Veidekke.
Arbeidene skal utføres med ett løp stengt av gangen, mens tunnelen holdes åpen for to-veis trafikk i motsatt løp. Stengningen vil medføre store trafikale utfordringer i området. Illustrasjonsbilde: Veidekke.
Sist oppdatert

Fem entreprenører bød på oppdraget, som får en kostnad på 167 millioner kroner.

Utfordrende trafikkavvikling

Det er svært begrensede muligheter for omkjøring forbi Brynstunnelen som er nesten 300 meter lang, som derfor anses å være den mest utfordrende av alle tunnelene som skal rehabiliteres i Oslo.

Allerede mandag 25. januar er det oppstartsmøte i prosjektet.

- Det er en kort og gammel tunnel, forklarer byggeleder Bjørn Øystein Kroken. – Kun 270 meter lang, men gjennom denne lille strekningen går både E6 og Ring3, med nærmere 70 000 biler i døgnet.

Mye skal gjøres

Brynstunnelen ble åpnet i 1970 og er en to-løps tunnel på E6/Ring 3 ved Bryn i Oslo. Oppdraget innebærer full utskifting av veibane, sprengning for nytt vannbehandlingsanlegg, nytt tverrslag og siktutvidelse. Videre blir det full utskifting og oppgradering av elektro- og signalanlegget. Tunnelen vil også få ny vann- og frostsikring, og i tillegg skal det utføres arbeider i dagsonene nord og sør for tunnelen.

Et løp om gangen

Arbeidene i Brynstunnelen utføres i ett løp om gangen, med toveis trafikk i det andre. Fordi det ikke er kapasitet i vegnettet rundt til omkjøring, må anleggstrafikk og varetransport stå i samme kø som øvrig trafikk.

- Vi er glade for at SVV har valgt oss til å utføre rehabiliteringen av Brynstunnelen, og ser fram til å utføre dette oppdraget, sa Avdelingsleder i Veidekke, Stein Gunnar Ornæs, etter kontraktsigneringen.

Prosjektet passer godt inn i deres kjernevirksomhet fortsetter han, og i tillegg skal de ha tatt med seg gode samarbeidspartnere.

Fokus på rask gjennomføring

De trafikale utfordringene gjør at det denne gangen blir et stort fokus på å gjennomføre arbeidene så raskt som overhodet mulig.

- Det betyr høy aktivitet og samtidige arbeider i anleggsområdet, forteller byggeleder Kroken.

Oppstart av byggearbeidene skjer i siste halvdel av februar 2016 med ferdigstillelse innen mai 2017. Illustrasjon: Statens vegvesen
Oppstart av byggearbeidene skjer i siste halvdel av februar 2016 med ferdigstillelse innen mai 2017. Illustrasjon: Statens vegvesen

Denne saken ble første gang publisert 26/01 2016, og sist oppdatert 06/04 2017