Skal finne den beste midtmerkinga:

Veimerking er ikke veimerking

Det går mot forsterking av veioppmerking, særlig midtstripa skal bli mer synlig og hørbar.

Linjer som blir lagt ned i et spor som er frest ut i asfalten, varer lenger fordi de ikke blir høvlet vekk av snøplogen.
Linjer som blir lagt ned i et spor som er frest ut i asfalten, varer lenger fordi de ikke blir høvlet vekk av snøplogen.
Sist oppdatert

På en fire kilometer lang teststrekning på nyasfalterte riksvei 2 i Hedmark er byggeleder Jon Haglund i gang med er nytt prøveprosjekt. På denne veien er det laga forsterka midtmerking i form av nedfrest Sinus (romlefelt).  Men den gule stripa som ligger oppå sinusen er lagt i tre ulike varianter:

Plan linje: Hele linjer slik vi er vant til å se dem. Dråpeflex: Våtfunksjonslinje der den rekke dråper til sammen erstatter hel linje. Dråpe kombi: Våtfunksjonslinje der dråpene er lagt oppå ei hel linje.

 

Sylighet og varighet

- Poenget med dråpene er at de bryter vannhinna som legger seg på veimerkinga når det regner, og på den måten blir langt mer synlige når det er vått, forklarer Jon Haglund.

video

Haglund har vært sentral i arbeidet med å utvikle ny og mer trafikksikker veimerking de siste åra. Nå ønsker han å finne ut om det har noen hensikt å lage slike våtfunksjonslinjer som en del av forsterka midtmerking på vanlig tofeltsvei, eller om det holder med vanlig plan linje. Det handler om både synlighet og varighet, det vil si trafikksikkerhet og økonomi.

Dråpeflex

På teststrekninga sør for Jømna i Elverum kommune er det også lagt tre ulike varianter av dråpeflex på hvitstripa. Antall dråper og mengden av hvitt plaststoff som går med er det som skiller dem.

Byggelederne Jon Haglund og Thomas Lindmo (med måleapparatet) måler refleksjonen i veimerking på teststrekninga på riksvei 2. Bjørn Nossen fra firmaet Cleanosol noterer måleresultatene. Foto: Statens vegvesen
Byggelederne Jon Haglund og Thomas Lindmo (med måleapparatet) måler refleksjonen i veimerking på teststrekninga på riksvei 2. Bjørn Nossen fra firmaet Cleanosol noterer måleresultatene. Foto: Statens vegvesen

Denne saken ble første gang publisert 29/07 2015, og sist oppdatert 06/04 2017