26,5 millioner brøytekilometer

Forrige vinter brøytet entreprenørene 230 turer fram og tilbake på det 57.000 kilometer lange vegnettet.

En Mercedes-Benz Arocs 2663 med diagonalplog fra Arctic Machine i friskt driv utenfor Bardufoss. Bak rattet sitter Ronny Andersen fra Teknisk Bureau i Tromsø.
En Mercedes-Benz Arocs 2663 med diagonalplog fra Arctic Machine i friskt driv utenfor Bardufoss. Bak rattet sitter Ronny Andersen fra Teknisk Bureau i Tromsø. Foto: Fredrik Saugstad
Sist oppdatert

106 driftskontrakter drifter vegnettet i Norge. På riks- og fylkesvegnettet ble det i 2018 brukt 2,5 milliarder kroner til vinterdrift, og dette er ca. 20 % av hele budsjettet til drift og vedlikehold av veier.

325.000 tonn salt

Vinteren 2017/18 ble det brukt 325.000 tonn salt og 872.000 tonn sand på riks- og fylkesvegnettet som er 57.000 km langt.

17 prosent av det totale vedlikeholdsbudsjettet går med på vinterdriften.
17 prosent av det totale vedlikeholdsbudsjettet går med på vinterdriften. Foto: Fredrik Saugstad

26,5 millioner kilometer

Det ble kjørt 26,5 millioner brøytekilometer som i gjennomsnitt tilsvarer 230 turer fram og tilbake på dette vegnettet.

17 prosent går med på vinteren

Til sammenligning brukte vegvesenet i 2017 2,2 milliarder kroner på vinterdrift av riks- og fylkesveiene. Dette ut av totalt 13 milliarder kroner på drift og vedlikeholdsbudsjettet. Det vil si at omtrent 17 prosent av budsjettet går med til kong-vinter.

Riks- og fylkesveger

På de 11.000 kilometerne med riksveier gikk da med 800 millioner kroner av 5,5 milliarder til vinterdrift. På de 46.000 kilometerne med fylkesveger gikk 1,4 milliarder kroner av det totale budsjettet på 7,5 milliarder kroner. I tillegg kommer 4400 kilometer med gang- og sykkelveger.