Nye Veier med tiltakspakke

- Vi er tjent med leverandører som er sterke og oppegående etter korononakrisen, sier adm. dir. Anette Aanesland.

E6 over Kvænangsfjellet er en strekning som i vår legges ut i markedet.
E6 over Kvænangsfjellet er en strekning som i vår legges ut i markedet. Foto: Nye Veier
Sist oppdatert

Nye Veier går i dialog med entreprenør- og rådgiverbransjen for å legge til rette for en rekke tiltak som skal sørge for å holde hjulene i gang og bedre likviditeten til leverandørene, stod det på deres nettsider før helga.

– Vi er tjent med leverandører som er sterke og oppegående etter korononakrisen, sier adm. direktør Anette Aanesland.

Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier signerte kontrakt med AF Gruppen over nett.
Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier signerte kontrakt med AF Gruppen over nett. Foto: Nye Veier

Nye Veier har normal drift, og holder framdriften i pågående konkurranser.

Foreløpig tilnærmet som normalt

Utbyggingsprosjektene er stort sett i rute og anleggsdriften går foreløpig tilnærmet som normalt. Nå skal selskapet legge til rette for tiltak som skal avhjelpe situasjonen mange entreprenører og rådgivere opplever som svært dramatisk, med kansellerte kontrakter, en anstrengt markedssituasjon og konkursfare.

Signerte kontrakt til 4 milliarder over videolink.

Tiltak

- Vi sikrer at pågående konkurranser gjennomføres og at kontrakter signeres. Vi skal også fullføre pågående konkurranser for å sikre at kontraktene signeres og ikke forskyves ut i tid, forklarer administrerende direktør Anette Aanesland.

Nå ønsker ledelsen i Nye Veier møter med entreprenørene og rådgiverne som samarbeider med selskapet.

Her er «menyen» av tiltak som kan være aktuelt å tilby:

Kortere betalingsfrist
Forskuddsbetaling
Betale ut innestående
Gi lengre tidsfrister
Mindre kontrakter

Nye Veier forutsetter at tiltakene også kommer underentreprenører til gode.

Aanesland forklarer at det også kan bli aktuelt å splitte opp det som i utgangspunktet ville vært store kontrakter, i flere mindre.

- Vi vurderer dette fordi vi ser et marked her hjemme som opplever dramatiske tider. Da er vårt svar å komme aktørene i møte, blant annet med en tilpassing av kontrakter, sier Aanesland.

Vil ha fortgang på nye kontrakter

Tempo Nye Veier vil i tillegg sette fart i arbeidet med nye konkurranser på strekninger der finansieringen er sikret.

Også her kan det ligge til rette for, i Nye Veier-sammenheng, mindre kontrakter.

- Det er viktig å sikre at planlagte konkurranser kommer ut i markedet. De konkurransene som allerede er annonsert bør i så stor grad som mulig sendes ut i markedet til angitt tid.

For oss som byggherre er det viktig at det er et fungerende marked til stede også etter at koronaviruset ikke lenger preger hverdagen vår, forklarer Aanesland.

Vil inngå rammeavtaler for rådgivere

Det gjelder også arbeidet med eksempelvis reguleringsplaner.

Nye Veier vil inngå rammeavtaler med rådgiverne for å spare tid.

- Hensikten med en slik rammeavtale er å sikre at vi får gode team som kan gjennomføre reguleringsplaner – uten å måtte ha en ny konkurranse for det enkelte oppdraget, for eksempel reguleringsplaner.

I disse koronatider er det viktig å holde hjulene i gang – også for rådgiverne, avslutter Aanesland.