Volvo Maskin med nye Covid-tiltak

For å hindre smitte og sikre at ansatte og kunder er operative i tiden som kommer innføres en rekke tiltak.

Man ønsker ikke at maskinfører / eier er tilstede under service. Om det er nødvendig praktiseres 2 meters avstand.
Man ønsker ikke at maskinfører / eier er tilstede under service. Om det er nødvendig praktiseres 2 meters avstand. Foto: Fredrik Saugstad (illustrasjonsbilde)
Sist oppdatert

For å hindre smitte og sikre at både våre ansatte og våre kunder er operative i ukene og månedene som kommer har vi iverksatt en rekke tiltak, skriver Volvo Maskin på sine nettsider:

Et beredskapsteam følger situasjonen tett, og vi gjør fortløpende nødvendige grep for å sikre reservedelsleveranser og mekanikerkapasitet, og tilgang på maskiner og utstyr.

Vi har innført adgangskontroll på våre anlegg; vi ønsker at besøk begrenses så langt det lar seg gjøre. Eventuelle besøk må på forhånd avtales med aktuell kontaktperson. I våre lokaler må besøkende holde 2 meters avstand. For å sikre avstand er det dessverre ikke kapasitet til at besøkende kan benytte vår kantine.

Det er innført hyppig vask av kontaktflater i våre bygg, og vi følger helsemyndighetenes anbefalinger for å hindre smitte. Det oppfordres til bruk av antibac, som finnes tilgjengelig både ved inngangen og øvrige steder i våre lokaler.

I forbindelse med service på maskiner ute på våre kunders anlegg, ønsker vi i utgangspunktet ikke at maskinfører eller eier er tilstede. Dersom vi likevel er avhengige av å møtes, praktiseres 2 meters avstand. Ved overlevering av maskin med tilhørende opplæring av maskinfører anbefales bruk av munnbind. I tillegg er vi nøye med bruk av hansker og renhold av ratt/spaker/nøkler ved arbeid i førerhuset.

Vi gir våre medarbeidere fortløpende informasjon om myndighetenes anbefalinger, slik at de har et bevisst forhold til smittespredning både når de er på jobb og på fritiden.