YIT skal stabilisere rasområdet i Nittedal

Signert avtale med Nittedal Kommune for massestabilisering etter kvikkleireskredet på Li ved Nittedal 16. september 2019

Det skal settes ned flere tusen kalksementpæler. Her vises de som oransje sirkler, mens det grønne feltet er motfyllingen.
Det skal settes ned flere tusen kalksementpæler. Her vises de som oransje sirkler, mens det grønne feltet er motfyllingen. Foto: Nittedal Kommune
Sist oppdatert

YIT Infra Norge AS har signert avtale med Nittedal Kommune for massestabilisering etter kvikkleireskredet på Li ved Nittedal 16. september 2019.

Kvikkleireskredet medførte evakuering av om lag 25 boliger og flere bedrifter, og de berørte er i dag fortsatt evakuert.

Startet 6.januar

Før beboerne og bedriftene kan flytte tilbake må området stabiliseres med kalk og sement. Jobben skal utføres av YIT Infra Norge AS, som startet arbeidet 6. januar 2020.

Kalksement pæler

I alt skal det lages 2600 kalksement-pæler, som hver går sju meter ned i bakken. Hver pæle er 60 centimeter i diameter. Totalt blir det laget ca 18.000 løpemeter pæler, og det vil bli brukt om lag 550 tonn kalksement.

- Vårt oppdrag er å sørge for å stabilisere massene i området, slik at beboerne og bedriftene kan flytte tilbake og føle seg trygge. Vi skal også løse oppdraget på en effektiv måte, slik at evakueringstiden blir så kort som mulig, sier Olav Guldseth, Avdelingsleder i YIT.

Evakueringsområdet.
Evakueringsområdet. Foto: Nittedal Kommune

Ferdig mot slutten av april

Ifølge kommunen er arbeidene er beregnet til å ta 15 uker, med forbehold om at det ikke oppstår forsinkelser. Uten forsinkelser er det dermed realistisk å anslå at arbeidene kan være ferdig i slutten av april.