23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Energisparing som går på helsa løs

Det er smart å etterisolere eldre boliger, men vi må snakke mer om ventilasjon. Inneklimaet kan bli dramatisk forverret når bygg blir tette.

Energisparing er viktigere enn noen gang. Rekordhøye strømpriser og en varslet energikrise i Europa har, i tillegg til de globale miljøfaktorene, aktualisert temaet betraktelig.

En måte å redusere strømforbruket i Norge på er å oppgradere og energieffektivisere eldre boliger. Ifølge Sintef står bygningsmassen for over halvparten av strømforbruket i Fastlands-Norge. Dermed blir slike energitiltak et godt bidrag for at vi skal nå våre klimamål.

Mange oppgraderer boligen uten energisparende tiltak. Derfor tar både myndigheter og fagmiljøer nå til orde for at rehabilitering og oppgradering av boliger må inkludere energitiltak. I tillegg kan vi snart kan vi vente oss nye EU-regler som, ifølge Huseierne, vil kreve at over 200.000 boliger må renoveres innen 2030 for å redusere utslipp.

Bygg som puster er sunt
I debatten om energisparing i boliger er det ofte én ting som blir glemt: ventilasjon. – Da glemmer man dessverre behovet for et sunt inneklima. Når bygg blir tette, øker faren for kondens, som kan gi sopp og muggdannelse. Slik kan inneklimaet bli dramatisk forverret. Derfor er det viktig å tenke på god romventilasjon, også i et helseperspektiv, sier Morten Storegjerde i Lavenergisystemer.

Storegjerde forklarer at opprinnelig boligventilasjon ofte har vært avhengig av at ytterveggene er utette. Den er basert på avtrekk fra bad og våtrom, der den varmeste lufta trekkes ut og erstattes av kald luft gjennom spalter, ventiler eller utettheter i fasaden.

– Et bygg trenger frisk luft. Derfor er det viktig at god ventilasjon ikke glemmes i jobben med å oppgradere og energieffektivisere boliger, understreker Storegjerde.

Når bygg blir for tette, øker faren for kondens, sopp og mugg, og inneklimaet kan bli dramatisk forverret.

Balansert ventilasjon gjenvinner varme
Tradisjonell balansert ventilasjon er vanskelig å ettermontere uten å bygge om boligen. Slik er det ikke om du velger desentralt.

– Å oppgradere ventilasjonsløsningen trenger ikke være så komplisert. Boligeiere kan slippe aggregat og nye rørkanaler ved å benytte desentral ventilasjon, forteller Morten Storegjerde i Lavenergisystemer.

Ventilasjonssystemet monteres skjult i ytterveggene og er knapt synlig. Varmegjenvinningen er like høy som i store anlegg, men energiforbruket og vedlikeholdsbehovet er betydelig mindre. 

Bad har tradisjonelt sett vært den store energityven. Med desentral balansert ventilasjon i oppholdsrommene og behovsstyrt avtrekk i badet, går mindre varme til spille og oppvarmingsbehovet reduseres.

– Det er komfortabelt, også for lommeboka. Over 80 prosent av varmen blir gjenvunnet, forklarer Storegjerde, og legger til: – Denne tyske ventilasjonsløsningen finnes allerede i flere tusen norske hjem. I mange tilfeller kan man søke om støtte til ettermontering av ventilasjon.

FAKTA: Slik fungerer desentral balansert ventilasjon
Lunos-systemet har ventilatorer i ytterveggene. Ventilatorene opererer parvis: Den ene trekker inn frisk luft, mens den andre trekker ut brukt luft. Ventilatorene har keramiske varmebatterier som lagrer varme fra inneluften når ventilen trekker ut brukt luft. Omtrent en gang i minuttet sørger vifter for å snu luftstrømmene i ventilatorene, og da gjenvinnes denne varmen. Ventilatorene har også filtre som fjerner urenheter fra uteluften før den sendes inn i boligen.

For mer informasjon: 
Morten Storegjerde, daglig leder i Lavenergisystemer,
morten@lavenergisystemer.no, 944 76 073

Lavenergisystemer AS
Besøksadresse: Mustads vei 10, Lilleaker
Postadresse: Pb 212 Lilleaker, 0216 Oslo
1366 Lysaker
Oslo
Norge
Org. nr.: NO998482690

Kontaktperson

MS
Morten Storegjerde
daglig leder
+47 909 34 567 Morten@lavenergisystemer.no

Send til en kollega

0.063