23948sdkhjf

Padøy Transport i strid med kommunen: Politikerne vil fjerne lastebilen - se brevet fra de ansatte

TUNG STRID I BERGEN: Willy Padøy er frustrert, og mener visse politikere i Bergen forsøker å latterligjøre bedriften hans. Stridens kjerne er en gammel Bedford lastebil som er plassert på taket til Padøy Transport på Åsane i Bergen.

De siste ukene har Willy Padøy kjempet for å få beholde den gule lastebilen på taket til sitt kranbilfirma. I forrige uke var saken til behandling i utvalg for miljø og byutvikling i Bergen. Der bestemte politikerne at lastebilen må fjernes.

- Jeg skal snakke med min advokat i dag, og se om det er muligheter for at lastebilen skal få stå. Dette har blitt et landemerke i Bergen, og lastebilen er kulturhistorie. På 1960, -70 og -80 tallet var Bergen full av slike Bedforder, men nå er de kun å se på veterantreff, eller på taket vårt, sier Padøy til tungt.no.

Han startet transportbedriften i 1981, med sin egen Bedford lastebil. Da krydde det av Bedforder i Bergen, og Padøy sov i hattehyllen på oppdrag på Østlandet. Transportveteranen håper i det lengste at politikerne skal la ham få beholde lastebilen på taket.

- Dette gjør meg bare trist. For bedriften vår betyr det mye å ha lastebilen der, og dette er jo også transporthistorie for Bergen, sier Padøy.

"Vi ber om at Bedforden får være på hustaket"

De ansatte i Padøy Transport har gått sammen og forfattet et brev til Bergen kommune, der de ber om at lastebilen skal få stå. De skriver blant annet at Bedforden symboliserer ryggraden og røttene i Padøy Transport, og at bilen er en rekvisitt på lik linje med store firmalogoer og firmanavn.

Se brevet under her:

Gult er ikke kult i alles øyne

Monika Nordland Yndestad er listekandidat for Bergenslisten, og hun skrev et langt innlegg på facebook angående den gule lastebilen. Hun skriver blant annet: "For meg illustrerer saken et byråkrati som leter etter begrensninger, og som i liten grad ser muligheter."

Tungt.no gjengir hele facebookposten her, med tillatelse fra forfatteren:

Tut og kjør!

Det er mye rart det kommunale byråkratiet bruker tid og skattepenger på. Som å rive en kai eller to som ikke var til sjenanse for noen. Eller få fjernet en liten, gul lastebil fra taket til et industribygg.
I Bergen kommer aprilspøkene nå til alle årets tider, bortsett fra at de ikke er en spøk, og heller ingenting å le av. Denne uken har utvalg for miljø- og byutvikling behandlet noe som kan se ut som en aldeles alvorlig sak, i alle fall målt etter antall dokumenter kommunen har klart å skrive om saken.
Det dreier seg om en gammel lastebil av merket Bedford som er utstyrt med en digital klokke og logoen til Padøy Transport. Lastebilen ble kjøpt av Willy Padøy i 2016. Han hadde i utgangspunktet tenkt å bruke den i 17. maiprosesjonen, men da det viste seg at veteranbilen ikke var kjørbar, folierte han den gul og heiste lastebilen i stedet opp på taket av industribygget sitt i Liavegen. For Padøy var lastebilen ren nostalgi, et minne fra oppstarten av transportselskapet hans, da han selv kjørte rundt i en Bedford og sov i hattehyllen i førerhuset.
Slikt gjør man ikke ustraffet i Bergen. Gult er ikke kult i alles øyne. Jeg har hørt om bekymringsmeldinger til barnevernet, men dette må være første gang kommunen får en anonym bekymringsmelding om en gul lastebil på et industritak. Det skjer samme år som bilen plasseres der. Den kommunale kvernen sveives i gang, men siden kommunen også har mange kaieiere de kan plage, skjer det ikke stort de første seks-syv årene. Lastebilen blir stående på taket.
Men så våkner kommunen for alvor. Det blir vedtatt at bil og skilter må bort. Padøy klager. Kommunen får vann på møllen. I september i fjor lages et åtte siders fagnotat om lastebilen og noen fasadeskilt. I de kommunale sakspapirene omtales lastebilen som en reklameinnretning. Farger og tekst beskrives nøye. Det eneste kommunen ikke har gjort er å gå opp på taket og ta mål av bilen. I stedet har kommunen brukt Google Street View til å ta bilder som legges inn i sakspapirene. Fagfolkene konkluderer med bred penn at bilen må fjernes. Det er ikke lov å ha reklame på tak, må vites: «Vi opprettholder vurderingen i vedtaket av at tiltakene ikke har tilstrekkelig gode visuelle kvaliteter hverken i seg selv eller i forhold til sine omgivelser. Tiltakene fremstår som overdimensjonerte, og virker unødvendig dominerende, også i et område som Liabakken med mye skilt og reklame fra før. Når en så omfangsrik reklameinnretning plasseres oppå et tak blir effekten skjemmende for omgivelsene, og preger bygningen og omgivelsene i for stor grad. Tiltakene er ikke i tråd med ønsket utvikling i kommunen. Vi kan ikke se at trær ut mot Liavegen vil avhjelpe dette tilstrekkelig.»
Senere vokser sakspapirene ytterligere. Situasjonskart. Flyfoto. Situasjonsplan. Klage. Avslag på søknad. Tegninger. Midlertidig tillatelse. Søknad. Deputasjon. Åtte sider her, fem sider der og så videre. Karlson på taket er nok gul av misunnelse over oppmerksomheten lastebilen får.
For meg illustrerer saken et byråkrati som leter etter begrensninger, og som i liten grad ser muligheter. På Røykenes, like over kommunegrensen til Bjørnefjorden, ble det i mange år drevet en suksessfull veikro. Den var også litt gul, i den forstand at det stakk en gul, amerikansk skolebuss ut av bygget. Skolebussen ble plassert der i en tid da Os var Os og en ja-kommune. Ville en veikro i Bergen fått til det samme? Saken til Padøy gjør at jeg tillater meg å tvile, selv om den ikke er direkte sammenlignbar i og med at Padøy ikke serverer burgere fra lastebilen. Kanskje han bør prøve det.
Vi må selvsagt ha regler, men vi må også kunne bruke skjønn. Kommunen skal heie på innbyggerne sine, ikke være en motpart til dem. Det burde være nok av andre gjøremål å bruke krefter på, gjøremål som faktisk har betydning for folk og som de ikke er nødt til å strekke hals for å få øye på. Jeg kan bare si at jeg gleder meg til valget.
God søndag!

Syv år på taket

Lastebilen til Padøy Transport ble satt på taket i 2016. Willy Padøy fikk tak i lastebilen i Egersund, og kjøpte den med tanke på å kunne bruke den på 17. mai. Men motoren var ikke til å reparere, så den planen gikk i vasken. Han solgte motoren og girkassen, farget bilen gul og fikk montert klokke på lasteplanet. To kranbiler heiste den opp på taket.

- Jeg fikk etterhvert en bekymringsmelding fra Bergen kommune, men så skjedde det ikke noe mer. Først i fjor tok kommunen opp saken igjen, og de sendte et vedtak med pålegg om retting av lastebilen, sier Padøy.

Han svarte med å søke om å få det godkjent. Den søknaden ble avslått av kommunen.

- 9. mars i år fikk min advokat og jeg forklart vår mening, og 16. mars var saken oppe til behandling i Bergen kommune. Politikerne bestemte da at lastebilen skal fjernes, sier Padøy.

Bergen kommune har ikke gitt Padøy noen frist for når lastebilen må fjernes fra hustaket, og Padøy skal kjempe videre for at lastebilen skal bli stående.

Opphav og kilder: En originalartikkel fra Tungt.no, diverse kilder

KLIKK for alle artikler i EKSTRA Tungt.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.11