23948sdkhjf

Prognosesenteret om bygg og anlegg: Ikke særlig vekst i sikte før 2025

Tung beskjed å få? Egentlig ikke siden nivået fortsatt ventes å være høyt.

- Renteøkninger og høye byggekostnader førte ikke til den aktivitetsbremsen i nybyggmarkedet som vi hadde ventet i 2022, forteller Nejra Macic, sjefsøkonom i Prognosesenteret med ansvar for analyser av BAE-markedene.

Fjoråret endte tvert imot med overraskende positiv utvikling i igangsettingen av nybygg, mens ROT-markedene utviklet seg marginalt svakere enn ventet og anleggsmarkedet merkbart svakere enn ventet.

Nedgang på 1,7 prosent i 2022

Størrelsen på bygge- og anleggsmarkedet i 2022 er estimert til 540 mrd. faste 2022-kroner. Dette gir en ny, revidert volumnedgang på 1,7 prosent i samlet bygg- og anleggsproduksjon i 2022 sammenlignet med året før. Anlegg står bak mesteparten av nedrevideringen. Ser vi på utviklingen i løpende priser, var veksten i 2022 på hele 6,5 prosent.

- I prognoseperioden venter vi merkbar vekst først i 2025. Frem til da ventes det relativt flat utvikling med svak nedgang i år og svak vekst til neste år. Med disse prognosene vil den totale verdien av all bygg- og anleggsproduksjon være 570 mrd. 2022-kr i 2025, som er 30 mrd. kr mer enn i 2022 – målt i faste priser, forklarer hun.

Nye anleggsinvesteringer ventes ikke lengre å være delmarkedet med overlegent høyeste vekstforventninger. ROT-markedene og drift og vedlikehold av anlegg ventes i snitt omtrent like sterk årlig prosentvis vekst som nye anleggsinvesteringer.

Svakt boligbyggemarked, Oslo sterkest

Nyboligmarkedet vil få den svakeste utviklingen i prognoseperioden. De samme driverne, renteøkninger og fremdeles høye byggekostnader, som vi ventet ville føre til fallende igangsetting i 2022, er hovedårsaken bak den forventede nedgangen i 2023.

Verdien av alle byggearbeider i 2022 er anslått til 402,7 mrd. kr. Målt i faste priser, gir dette en volumnedgang på 1,6 prosent fra året før. Måler vi heller i løpende priser, ble den årlige veksten i 2022 lik 7 prosent. Vi venter 1 prosent nedgang i verdien av byggproduksjonen i 2023, helt flat utvikling i 2024 med nullvekst og videre i 2025 venter vi en sterkere vekst på 5,4 prosent, målt i faste priser.

Akershus er fylket der Prognosesentert forventer svakest prosentvis utvikling i samlet bygg- og anleggsproduksjon i prognoseperioden, mens Oslo er ventet klart sterkest vekst.

De nye sykehusbyggene i Oslo bidrar betydelig. 

Opphav og kilder: Prognosesenteret

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.458