23948sdkhjf

LINK Arkitektur lanserer ny app for livsløpsanalyser innen byggebransjen

LINK Arkitektur har utviklet en app for livsløpsanalyser i tidligfase. Appen kan kobles direkte til en 3D-modell og dermed gi mer presise analyser og enda bedre forutsetninger for bærekraftige prosjekter.

BEREGNINGER I TIDLIG FASE: Jan Buthke, digital innovation lead i LINK Arkitektur forteller til Building Supply om den nye appen som gjør det mulig for arkitekter å se klimatisk påvirkning allerede på skissestadiet.

Det gir muligheter til å jobbe frem miljøvennlige hus i langt større grad.

Link Arkitektur inviterer bransjens utviklere til å videreutvikle appen, som nylig har bltt gjort tilgjengelig som open source. Ambisjonen er at felleskapet kan bringe ytterligere innovasjon til nytte for hele bransjen.

Integrerte LCA-analyser skaper "digital bro"

Hovedprinsippet i LCA-analysen er at man evaluerer klimagassutslipp gjennom hele livsløpet for et bygg. For å modellere fremtidige utslipp fra drift og vedlikehold er det nødvendig å evaluere ulike scenarier.

– Bærekraftsavdelingen i Oslo beregner klimagassutslipp fra bygninger. Vanligvis gjøres det etter at de innledende stadiene av kreativ utvikling er fullført. I de innledende fasene tas det imidlertid mange konseptuelle beslutninger, som ofte er avgjørende for f.eks. de bærende konstruksjonene eller fasadesystemet, som typisk bidrar betydelig til klimagassutslipp, sier Buthke.

En utfordring har vært at beregningene så langt ikke har vært koblet til arkitektens eller ingeniørens 3D-modeller og at LCA-prosessen ikke har vært en integrert del av arbeidsflyten. Samtidig har det vært en utfordring at modellene ikke inneholder god nok informasjon til å gjennomføre fullgode beregninger i tidlig fase.

– Ved å bruke et verktøy som vår LINK IOs LCA Guesstimator, som skaper en "digital bro" mellom arkitektens tidligfase 3D-modell og en LCA-beregning, gjør vi det mulig for de kreative arkitektene som tegner de aller første skissene å få visualisert den klimatiske påvirkningen av konseptuelle valg som tas, sier Buthke.

– Samtidig visualiserer verktøyet også klimagassutslippet av materialvalgene som gjøres og gir derved arkitektene mulighet til aktivt å velge materialer med lavere utslipp, sier Buthke.

Kobling mellom utviklings- og prosjekteringsprosessen og LCA-analysen

Den nyutviklede LCA-appen til LINK, «Guesstimator LCA», forbinder en 3D-modell / BIM-modell med en LCA-plattform og skaper dermed en aktiv kobling mellom utviklings- og prosjekteringsprosessen og LCA-analysen. Dermed kan man alltid holde øye med klimagassutslippet og målrette arbeidet med å redusere utslippet allerede i tidlig fase. Appen kan hjelpe arkitekter og ingeniører med å ta veldokumenterte beslutninger om miljøpåvirkningen av byggematerialer og byggeprosesser. Formålet er å generere livsløpsanalyser i tidligfase som kan bidra til å sikre mer bærekraftige bygg.

Teknologien testet på boligprosjekt i Danmark før appen ble lansert

I Degnejorden-prosjektet, som er et boligprosjekt satt sammen av flere ulike boligtypologier med fokus på ulike by- og boligformer som danner grunnlag for en spesiell sosial tilnærming til byutvikling, har det også vært fokus på å redusere klimagassutslippene i tidlig fase.

– På dette tidspunktet er imidlertid ikke LCA-appen vår utviklet ennå, så vi har måttet bruke en manuell og mindre dynamisk måte å evaluere de forskjellige variantene på. Klimagassutslippene gjenspeiles tydelig i de ulike typologiene som er utformet og prosjektet har dermed tydeliggjort vårt behov for et verktøy som kan støtte de kreative arkitektenes prosess i tidlig fase, sier Buthke.

Flere krav i byggeprosess øker etterspørsel etter livsløpsanalyser

Livsløpsanalyser (LCA) øker raskt i etterspørsel ettersom det stadig oftere stilles krav til systematisk kartlegging av byggeprosjekters miljøbelastning gjennom hele livsløpet. LINK Arkitektur har brukt det siste året på å utvikle en LCA-app som genererer livsløpsanalyser i tidligfase.

Opphav og kilder: Intervju med Building Supply og pressemelding fra Link arkitektur.

KLIKK for alle artikler i Building Supply.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.084