23948sdkhjf

Aksnes om Lanner-sakene: - Politiet har gjort den jobben som Statens vegvesen burde ha gjort

TUNGE ANMELDELSER: 61 av 137 norske sjåfører av godstransport som i 2022 ble kontrollert for kjøre- og hviletid ved Lanner ble anmeldt.

Aksnes: - Plikten til å registrere hviletid fremgår ikke så klart av regelverket som Statens vegvesen mener.

Tungt.no skrev tidligere om det høye antallet anmeldelser fra Lanner kontrollstasjon, hvor Statens vegvesen sa at det er uheldig at anmeldelsene blir henlagt av politiet.

Seksjonsleder i Statens vegvesen, Roy Harald Holm, sa til tungt.no:

- Tallene viser at det var en ulik kontrollpraksis i dette tilfellet, hvor kontrollørene på Lanner har fulgt den kontrollinstruksen som var gjeldene. Da vi ble oppmerksomme på den ulike praksisen, gjorde vi presiseringer i instruksen.

Lanner kontrollstasjon utpeker seg

Fortvilte sjåfører og transporteiere tok kontakt med Norges Lastebileierforbund (NLF) og NLF-advokatene i advokatfirmaet Vectio, med det de mente var urettmessige bøter og anmeldelser.

Advokat Odd Robert Aksnes i advokatfirmaet Vectio har sammen med sine kolleger sett på flere av de aktuelle sakene fra Lanner kontrollstasjon.

Se egen sak: 44 prosent ble anmeldt ved Lanner: - Uheldig at våre anmeldelser blir henlagt av politiet

Aksnes forklarer:
- Sjåførene ble ilagt et forelegg eller ble anmeldt for å ha unnlatt å registrere i fartsskriveren en lovlig gjennomført ukehvil, eventuelt også døgnhvile. Men ikke i noen av de tilfellene vi har fått inn, er det mistanke om at det ikke er gjennomført den pålagte ukehvilen, eller på annen måte brutt bestemmelsene om kjøre- og hviletid, sier Aksnes til tungt.no.

Han har all mulig respekt for den jobben som kontrollørene til Statens vegvesen gjør, men han mener også at de noen ganger glemmer formålet med den jobben de er satt til å gjøre.

- Jeg synes Statens vegvesen i større grad bør informere sjåførene om rett og galt fremfor å forsøke å drive informasjon gjennom foreleggspraksis. Plikten til å registrere hviletid fremgår ikke så klart av regelverket som Statens vegvesen mener. Hvis det er svart på at det ikke er utført «annet arbeid», og det ikke er utført kjøring eller tilgjengelighetstid, hva gjenstår da?, spør Aksnes.

En ny forståelse av et uklart regelverk

Han sier at kontrollører i Statens vegvesen i mange sammenhenger har, også som sakkyndig vitne i rettssaker advokatfirmaet Vectio har hatt, understreket viktigheten av å registrere «annet arbeid» og eventuelt tilgjengelighetstid, i tillegg til kjøretid.

- Det har aldri vært fokusert på at det skal bekreftes at hviletiden har vært gjennomført. Dette følger indirekte av at det ikke er registrert noe annet. Siden vi før «Lannersakene» ikke har hatt tilfeller der dette er anmeldt, og at Statens vegvesen selv endrer egen instruks etter at vi satte fokus på dette, viser at praksisen på Lanner, er en ny forståelse av et uklart regelverk. Skal noen straffes, må det fremgå klart av regelverket at det er straffbart. Det gjør det ikke, og unnlatelse av å registrere at man har gjennomført lovlig hvile, er hverken straffbart eller straffverdig, sier Aksnes.

Han mener skaden skjer på det tidspunktet hvor anmeldelsen blir gitt til sjåføren på kontrollplassen, og han mener derfor at vi må kunne kreve mer av den skjønnsutøvelsen som Statens vegvesen utviser.

Må stole på fagmyndighetene

Politiet henla etter hvert flere av sakene som kom fra Lanner. Aksnes mener det er politiet som i disse tilfellene har gjort den jobben som Statens vegvesen burde ha gjort på kontrollstedet.

- Statens vegvesen har ved sine anmeldelser sidestilt manglende registeringer av hviletid med at hviletiden ikke har vært avholdt. Det er argumentert med fare for trafikksikkerhet, og politiet må ha grunn til å stole på de vurderingene som gjøres av øverste fagmyndighet på dette området, som er Statens vegvesen.

Han mener at i tilfellene fra Lanner har politiet gjort en god vurdering av de relevante bestemmelser, og vurdert det slik at forholdet ikke bør straffes.

- Vi vet at kjøre- og hviletidsbestemmelsene ikke står sentralt i pensum på det juridiske fakultet. Derfor er politijuristene avhengige av å stole på at øverste fagmyndighet, som er Statens vegvesen, anmelder riktig. Her gjelder det både kontrollørenes forståelse av regelverket, men også den skjønnsmessige vurderingen som den enkelte kontrollør utviser. Nå har politijuristene sett nærmere på sakene fra Lanner, og vurdert det slik at de trolig ikke vil føre til domfellelse i en domstol, og henlagt sakene, sier Aksnes.

Statens vegvesen opplyser til Tungt at de ikke ønsker å besvare kritikken ytterligere.

Opphav og kilder: En originalartikkel fra Tungt

KLIKK for alle artikler i Trafikk og utekontroll.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.14