23948sdkhjf

61 sjåfører anmeldt ved Lanner: - Uheldig at våre anmeldelser blir henlagt av politiet

TUNGE HENLEGGELSER: I 2022 opplevde et høyt antall sjåfører å bli anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene ved Lanner kontrollstasjon i Vestfold og Telemark.

Statens vegvesen tok etter hvert grep og endret instruksen for kontrollørene.

Tungt.no har fått tilgang til statistikk fra kontrollstasjonene til Statens vegvesen. I tallene fra 2022 la vi merke til følgende:

På Lanner kontrollstasjon mellom Larvik og Porsgrunn ble 137 norske sjåfører av godstransport kontrollert for kjøre- og hviletid i 2022, og 61 av disse fikk anmeldelse. Det er vil si nær halvparten av alle kontrollerte ble anmeldt.

I dette tilfellet har vi tatt det til etterretning og endret instruksen

Tabellen under viser antall norske sjåfører av godstransport kontrollert for kjøre- og hviletid på fire kontrollstasjoner i 2022, og antallet som ble anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Kontrollstasjon Antall kontrollerte norske sjåfører Antall anmeldelser Prosent
Lanner, E18 Vestfold og Telemark 137 61 44,5
Verdal, E6 Trøndelag 158 17 10,8
Krossmoen, E39 Rogaland 259 13 5
Romslo, E16 Vestland 298 14 4,7

Tungt.no spør Statens vegvesen om hvorfor tallene på Lanner var så høye i 2022. Seksjonsleder i Statens vegvesen, Roy Harald Holm, svarer:

- Tallene viser at det var en ulik kontrollpraksis i dette tilfellet, hvor kontrollørene på Lanner har fulgt den kontrollinstruksen som var gjeldene. Da vi ble oppmerksomme på den ulike praksisen, gjorde vi presiseringer i instruksen. Dette skal bidra til en mer enhetlig skjønnsutøvelse av kontrollen, slik at vi ikke anmelder forhold som kan oppfattes som urimelige, sier Holm.

Fra arkivet:
På utekontroll på Lanner

- Vårt beste verktøy er en god dialog med sjåførene.

Statens vegvesen endret 22. oktober i fjor sin interne instruks angående kontroll av kjøre- og hviletid, hvor det nå står følgende:
"Ved manglende manuelle registeringer av kjøre- og hviletid som ikke medfører brudd på forordning 561/2006 artiklene 6 til 8, og hvor det er åpenbart at føreren ikke er kjent med plikten til å utføre manuelle registreringer, gis det en skriftlig advarsel. Og at ved gjentakelser skal anmeldelse vurderes."

- Er det rom for lokale tolkninger av regelverket og lokal kontrollpraksis i Statens vegvesen?

- Kontrollinstruksen i Statens vegvesen er gjeldende for alle våre kontrollører. Noen overtredelser er lett konstaterbare og skal gi samme reaksjon, mens andre overtredelser har ulike nyanser og faktum hvor det er behov for å utøve skjønn. I det siste tilfellet så kan en tilsynelatende lik overtredelse derfor gi ulik reaksjon, forklarer Holm.

- Hva kan sjåførene forvente av skjønnsutøvelse fra kontrollørene til Statens vegvesen?

- Som nevnt skal alle kontrollører forholde seg til kontrollinstruksen. Instruksen er et dynamisk dokument som endrer seg etter behov. Dette kan for eksempel skyldes endringer i regelverket, i forvaltningsskjønnet, eller endringer på grunn av rettspraksis, sier Holm. 

Anmeldt av SVV - henlagt av politiet

Hva tenker så Statens vegvesen om at kontrollørene gir ut anmeldelser som politiet i ettertid henlegger?

- Det er selvsagt uheldig at våre anmeldelser blir henlagt av politiet. I dette tilfellet har vi tatt det til etterretning og endret instruksen, sier Holm.

- Hvis noen har fått et forelegg eller anmeldelse for brudd på kjøre- og hviletid etter kontroll, bør de da kontakte advokat for å kontrollere om forelegget eller anmeldelsen er riktig?

- Dersom vi gir gebyr for overtredelser så kan disse påklages. Dersom sjåfør eller transportør mener at dette er urettmessig ilagt, så er alltid vår anbefaling å klage på vedtaket, sier Holm.

Ved anmeldelser så er det ikke Statens vegvesen som er klageinstans. Politiet vil ved en anmeldelse gjøre en egen etterforskning av det straffbare forholdet, og deretter avgjøre om saken er tilstrekkelig bevist for at en straffereaksjon kan ilegges.

Opphav og kilder: Tungt.no

KLIKK for alle artikler i Trafikk og utekontroll.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.141