23948sdkhjf

Lærdalstunnelen nattestenges: - Katastrofalt, mener transportør

Oppgraderingsarbeidet av verdens lengste tunnel skal foregå om natta i opptil seks år framover. – Helt uholdbart, sier Jan Turlid, som driver transportselskap fra basen ved den ene enden av tunnelen.

PROPP PÅ E16: Samferdselsdepartementet har godkjent planene til Statens vegvesen. Fra 2025 blir tunnelen stengt fra klokka 18 om kvelden til klokka 06 om morgen.

Dermed har Statens vegvesen forkastet arbeidplanen de skisserte i fjor, og som fikk mye motbør. Da handlet det om å stenge tunnelen helt i ett år for å gjøre unna det nødvendige sprengningsarbeidet.

– Det er ikke mulig å oppgradere tunnelen uten at det får konsekvenser for omverden. Vi har kommet fram til at det er bedre med kvelds- og nattestenging enn å stenge tunnelen helt, sier Stig Berg-Thomassen, leder for tunneloppgradering i vest i Statens vegvesen i en nyhetsmelding fra Vegvesenet.

E16 regnes som det sikreste sambandet øst-vest om vinteren når det gjelder åpningstid. Den er også viktig for transporten til og fra Sogn og Bergensområdet, og ikke minst for lokaltransport. Andelen tungtransport i tunnelen er 26 prosent, ifølge Statens vegvesen.

- Godstransporten får utfordringer

Statens vegvesen er klar på at godstransporten vil få utfordringer som følge av oppgraderingsarbeidet. Ifølge utredningsarbeidet fra Statens vegvesen foregår kun 20 prosent av trafikken med de største kjøretøyene om natta. Derfor vil den negative effekten av stengingen være vesentlig mindre ved stenging deler av døgnet enn om tunnelen skulle ha blitt helt stengt.

Men også nattestenging vil gi økte kostnader:

«Ved stenging delar av døgnet vil også ein del av transportane, dei som normalt går på kveld og natt, spesielt aust–vest, finne alternative ruter og dermed få ekstra kostnader. Andre vil vente på opning, noko som også inneber tapt tid og auka kostnader», heter det i utredningen.

- Katastrofalt, sier transportør

- Det er helt uholdbart. Egentlig en katastrofe, for å si det rett ut, sier Jan Turlid, daglig leder i Turlid Transportservice. Selskapet holder til i Aurland, ikke langt fra tunnelmunningen.

Teksten fortsetter under bildet. Se bildetekst i bildekarusellen øverst.

- Jeg har hatt klump i magen i hele dag. Dette blir en kjempeutfordring. Jeg hadde håpet at tunnelen først skulle stenge klokka 22 om kvelden. Nå vil vi få store problemer med å få lastebilene igjennom til kvelds, sier Turlid, som likevel er klar på at nattestenging er en bedre løsning enn å stenge tunnelen helt.

Problemet med nattestengingen ligger i at lastebilene sjelden er ferdig lastet tidlig nok i Oslo til at de vil ha tilstrekkelig tid til å komme seg igjennom tunnelen før klokka 18.

- Da må vi jo være ferdig lastet i Oslo i tolvtida, og hvor ofte er vi det da, spør Turlid retorisk. Han sier at han har tenkt mye på sjåførene og hvordan de vil plundre med dette i flere år framover.

Mener Hardangervidda er for værutsatt

Turlid er ikke positiv til de alternative rutene som Statens vegvesen har skissert (se rammesak). Han mener at vintervedlikeholdet er for dårlig på riksvei 7 over Hardangervidda. I stedet trekker han fram strekningen Aurland – Hol (FV 50), der han selv har kjørt stor bil i 18 år.

- Det er mulig å få til det i dag også. Strekningen har trange tunneler, men det vil gå fint med de fleste lastebiler med en form for regulering, mener Turlid.

Alternative ruter

Dette skriver Statens vegvesen om alternative ruter i sin utredning:

På nasjonalt nivå har transportar frå Austlandet til Vestlandet fleire alternativ, sjølv om dei kan vere mindre gunstige med tanke på standard, køyretid og framkomst. Rv. 7 over Hardangervidda vil vere mest aktuelt. For den delen av Sogn som ligg nord for Sognefjorden, vil rv. 13 Vikafjellet vere eit alternativ, eventuelt E39 om Lavik–Oppedal. Det same gjeld for Årdal og Lærdal, men der vil også rv. 7 Hardangervidda vere eit alternativ. Håbakken er eit sentralt punkt i godstransporten i Indre Sogn. Her vert gods lasta om og fordelt.  

Derimot vil det ikke gå med modulbiler, som hans selskap kjører en del med.

- Vi får garantert ikke løyve til 60 tonn på Aurland – Hol, så da er vi tilbake på Hardangervidda, sier Turlid, som legger til at han egentlig ikke skjønner at det er nettopp Lærdalstunnelen som må oppgraderes først.

- Den er jo den beste av alle her omkring, mener han.

Heller ikke NHO Logistikk og Transport er fornøyd.

- Vi oppfordrer Statens Vegvesen til å etablere en rutine for bruk av Lærdalstunellen om natten i de tilfellene vær eller andre forhold gjør det nødvendig å stenge RV7 mellom Gol og Hardangerbrua, uttaler Are Kjensli, administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport.

Slik skal arbeidet foregå

Oppgraderingsarbeidet i tunnelen vil bestå av to deler. I den første delen skal sprengingsarbeidet gjennomføres. Dette arbeidet vil ta to til tre år, med andre ord ett til to år mer enn om tunnelen hadde blitt helt stengt i ett år.

Teksten fortsetter under kartet, som er hentet fra Statens vegvesen.

– Fjellet i tunnelen vil være krevende for tunnelarbeiderne. Derfor kan vi ikke slippe gjennom trafikk før vi har sprengt og sikret fjellet, sier Berg-Thomassen. Dette gjelder også for utrykningskjøretøy.

Etter at sprengingsarbeidet er sluttført, kommer del to. Da skal de tekniske installasjonene på plass i tunnelen; et arbeid som vil ta rundt tre år. I denne perioden er planen å slippe gjennom trafikk to til tre ganger i løpet av kvelden og natta.

Arbeidene omfatter blant annet:

 • Bygging av nye tekniske bygg i tunnel – 24 stk i alt
 • Sprengning og sikring av bergrommene for disse byggene
 • Etablering av havarilommer ved alle tekniske bygg
 • Utvidelse av snunisjer i tunnelen
 • Nødskap med telefon og brannslukkere for hver 250 meter
 • Kameraovervåkning
 • DAB-radio med mulighet for innsnakk
 • Nye bommer og skilt
 • Ny belysning og ledelys
 • Nødnett
 • Ny og forbedret ventilasjon i tunnelløpet
 • Nye avtrekksvifter for utlufting til Tynjadalen
 • Rensebasseng for vaskevann og utskillelse av giftig og brannfarlig væske

Kilde: Statens vegvesen

Opphav og kilder: Statens vegvesen

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.125