23948sdkhjf

Fjerner støtten til biogasskjøretøy og elektriske varebiler: - Forutsigbarheten mangler

Støtten fjernes med under en måneds varsel.

TUNG NEDSKALERING: Med under en måneds varsel fjerner Enova støtten til biogasskjøretøy. Begrunnelsen: Pengene skal brukes der en kan vente størres resultater. – Svært uheldig, mener Grønt landtransportprogram.

Også støtten til kjøp av elektriske varebiler stoppes. Her har Enova gitt 750 millioner kroner i støtte i årene 2019 til 2023. Grunnen til at denne ordningen stoppes, er at de elektriske varebilene ifølge Enova nå har nådd en andel på nærmere halvparten av det totale varebilsalget, og at mange av dem er billigere i anskaffelse enn varebiler som går på fossilt drivstoff. I tillegg er de billigere i drift. Dermed trengs ikke ordningen mer, mener Enova.

Begrunnelsen skaper reaksjoner fra Bilimportørenes Landsforening, Ellbilforeningen og Norges Bilbransjefornbund.

- Hittil i år er el-andelen blant de lette varebilene bare på 26,3 prosent. Andelen har gått ned så langt i 2023, sammenlignet med 2022. Å kutte i støtten nå, vil kunne forverre utviklingen ytterligere. Det er ingen mulighet om å nå Stortingets mål om at det kun skal selges utslippsfrie lette varebiler i 2025, uten støtteordninger, heter det i en felles uttalelse fra bilbranbsjeforeningene.

Støtten har vært på 50.000 kroner for elektriske varebiler under 4,5 tonn, ifølge Grønt landtransportprogram.

- Samlet sett viser utviklingen i markedet for elvarebil at denne biltypen er godt introdusert og vil trolig fortsette å ha en positiv utvikling uten videre støtte fra Enova. Det er nå i snitt billigere å kjøpe mange av de elektriske modellene, sier Marie Tranaas Skjærvik, leder for landtransport i Enova.

Dette er Unni Berge i Elbilforenigen svært uenig i.

- Det er så man kan lure på om regjeringen faktisk er klar over hva ENOVA holder på med. Det el-varebilene trenger er en forbedret støtteordning. Det er svært problematisk om føringene fra Storting og regjering om nødvendigheten av utslippskutt i veitrafikken ikke følges opp i virkemiddelapparatet. Dette må vi ta opp politisk, sier Berge.

Teksten fortsetter under bildet. Støtten til elektriske varebiler faller bort 1. juni. Foto VW Nyttekjøretøy

Biogassen var ikke framtida likevel

Fra 1. juni fjerner Enova også støtten til biogasskjøretøy. Siden starten i 2009 har Enova gitt rundt en milliard kroner i støtte til ulike deler av biogassektoren. Det har gitt 864 biogasskjøretøy og 29 fyllestasjoner, skriver Enova i en pressemelding.

Enova begrunner avgjørelsen med at statsforetaket vil prioritere områder hvor man kan forvente en større teknologiutvikling.

- Enova skal støtte de som går foran. Nå har vi støttet både biogassproduksjon, fyllestasjoner og biogasskjøretøy i en årrekke. Kjøretøyteknologien er moden, og kjøretøyene er godt introdusert i markedet. De største barrierene for økt konkurransekraft for biogasskjøretøy finner vi i andre ledd av verdikjeden for biogass. Tiden er derfor inne for å avslutte støtten til kjøretøyene, sier Skjærvik i pressemeldingen.

I stedet skal støttepenger til biogass rettes mot produksjonen av biogass – og ansvaret for utviklingen føres tilbake til markedet.

- For å sikre best mulig ressursutnyttelse, mener Enova derfor at markedet bør bestemme hvor biogassen best kan brukes, uten at subsidier forstyrrer konkurransen., sier Skjærvik.

Enova peker dessuten på at EU har varslet stopp i støtten til biogasskjøretøy, og at det går ut over Enovas mulighet til å støtte biogasskjøretøy.

Siste mulighet til å søke støtte for elvarebil og biogasskjøretøy er 31. mai 2023.

- Forutsigbarheten mangler

- Nyheten om at Enova med en måneds frist avslutter ordningen med støtte til innkjøp av biogass-lastebiler, er svært uheldig. Det vil bli enda vanskeligere for transportbransjen å nå målene om utslippskutt mot 2030 etter dette, sier leder for Grønt landtransportprogram, Ingelin Noresjø.

Hun peker på at bestillingene av biogasskjøretøy har skutt fart etter at næringen sist høst fikk gjennomslag for fritak for biogass i bomringen rundt Oslo.

- Akkurat når biogass er i ferd med å ta av i markedet, faller en svært viktig faktor bort, noe jeg ikke kan karakterisere som annet enn særdeles skuffende, sier Noresjø.

Hun mener at biogass er en del av framtidens løsning for utslippsfri transport, men at forutsigbarheten nå faller bort.

- Forutsigbarheten mangler – og det gjør utslippskuttene, for den næringen som har aller størst potensial til å kutte utslipp i Norge, merkbart vanskeligere. Når flere partier på Stortinget har pekt på nettopp biogass som en viktig løsning for fremtiden, er det synd at ENOVA nedprioriterer næringen, sier Noresjø.

Opphav og kilder: Pressemeldinger fra Enova og Grønt landtransportprogram

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094