23948sdkhjf

140.000 kroner per lastebil: Varsler at Euro 7 kan gjøre lastebiler betydelig dyrere

TUNG KOSTNAD: ACEA, den europeiske sammenslutningen av kjøretøyprodusenter, varsler at kostnadene med å innfri Euro 7 kan bli på rundt 140.000 kroner per lastebil. Også bruksutgiftene vil øke.

Dette kommer fram i en analyse utført av Frontier Econimics.

De europeiske utslippsreglene for kjøretøy setter grenseverdier for gass- og partikkelutslipp. I dag er vi på regeltrinnet Euro VI for lastebiler.

Etter planen skal Euro 7 innføres fra juli 2027 for lastebiler. Euro 7 setter strengere krav til eksosutslipp, og innfører i tillegg grenser for partikler som ikke kommer fra eksos. Partikler fra bremser og dekk er eksempler på dette.

Euro 7-reglene er nøytrale med tanke på hva kjøretøyet får energi fra, heter det i forslaget fra europakommisjonen. Dette betyr at samme krav gjelder for et dieselkjøretøy som for et kjøretøy som går på hydrogen eller får strøm fra et batteri.

Langt høyere kostnad enn EU la til grunn

Frontier Economics har beregnet kostnadene som følger med innføringen av Euro 7-teknologi. Estimatet er på 12.000 euro, eller mer enn 140.000 kroner, per lastebil. Denne summen er langt høyere enn det Europakommisjonen la til grunn da de i desember 2022 foreslo Euro 7-innføringen. Den gang lå estimatet på 2800 euro per lastebil.

Frontier Economics poengterer i tillegg at den ventede prisøkningen for kundene kan bli enda høyere, uten at de tallfester dette.

Uenige om effekten av Euro 7

ACEA beskriver i sin pressemelding den gjeldende normen Euro VI som «state of the art», og mener at Euro 7 ikke er riktig vei videre. Årsaken er at innstrammingen ifølge ACEA vil være «ekstremt lav» til en «ekstremt høy» kostnad. ACEA mener at videre elektrifisering vil ha større miljøeffekt enn innføringen av Euro 7.

Dette står i kontrast til det Europakommisjonen skriver. Her heter det at Euro 7 vil føre til at utslippet av nitrogenoksider (NOx) i 2035 blir redusert med 56 prosent for lastebiler og busser, sammenlignet med hva det ville ha vært med Euro VI. Eksospartikler vil bli redusert med 39 prosent for tunge kjøretøy.

Det er ikke uttrykkelig beskrevet i Europakommisjonens oppsummering av forslaget om disse tallene inkluderer en forventet økende andel med elektriske lastebiler innen 2035.

Finner merkostnader også

ACEA hevder videre at Euro 7 vil medføre indirekte kostnader i tillegg, for eksempel høyere drivstofforbruk. For lastebiler har de beregnet de økte indirekte kostnadene til nærmere 200.000 kroner for livsløpet til en lastebil.

Det er ACEA som har bestilt analysen fra Frontier Economics, men sistnevnte beskriver analysen som upartisk. Frontier Economics har brukt data innhentet fra eksperter i industrien.

De økte kostnadene skyldes i stor grad utgifter til utstyr og investeringer som er nødvendige for å innfri Euro 7-kravene.

ACEA og Europakommisjonen har en lang historie med å være uenige når det gjelder innføring av nye utslippskrav. I de fleste tilfellene har det til slutt blitt slik kommisjonen har foreslått.

Opphav og kilder: Analyse fra Frontier Econimics, pressemelding fra ACEA, forslag fra Europakommisjonen

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.141