23948sdkhjf

INNLEGG: SVV okkuperer lastebilparkeringen på Vassbotn sydgående

DEBATTINNLEGG: Lanner kontrollstasjon må fjernes i forbindelse med utbyggingen av ny E-18 gjennom Grenland. Det fører til at lastebilparkeringen på Vassbotn sydgående blir midlertidig kontrollplass. T.I.A. Norge reagerer og har sendt dette debattinnlegget til tungt.no.

"Statens vegvesen har gjort om lastebilparkeringen på Vassbotn sydgående til en ny midlertidig kontrollplass, og derved fratatt oss parkeringsmuligheter for nærmere 20 vogntog.

En liten smule fleksibilitet må vi ha lov til å forvente fra SVV

Vassbotn var en populær plass å stoppe, for der er det tilgang til toaletter og litt å spise.
T.I.A. Norge forstår at SVV har behov for plass til å utføre sine kontroller, men vi forstår ikke at man må fjerne muligheten for at sjåfører skal få sin lovpålagte hvile.

Truckers International Association Norge

T.I.A. Norge er en organisasjon som jobber for å skape en enklere hverdag for alle yrkessjåførene som trafikkerer veinettet i Norge.

Artikkelforfatter Joar Hagen er leder av T.I.A. Norge.

Man kan selvfølgelig si at det bare er ca en halv times kjøring til Langrønningen døgnhvileplass, men SVV må da snart forstå at når man planlegger transport i Norge, planlegges dette for maksimal utnyttelse av tilgjengelig kjøretid.

Vassbotn var som sagt en populær plass, og det er ikke gitt at man uten videre kan kjøre 30 minutter til før man tar sin pålagte pause. Hvis man skal prioritere SVV sin kontrollvirksomhet må man legge til rette for at regler kan følges. Det ville etter vår mening vært mer naturlig at SVV, som ikke er bundet av kjøre- og hviltidsbestemmelsdene, i denne overgangsperioden heller hadde benyttet de som hadde sine oppdrag på Lanner til å oppbemanne virksomheten ved f.eks Arendal kontrollstasjon.

En liten smule fleksibilitet må vi ha lov til å forvente fra SVV når helt nødvendige veiutbygginger kommer i konflikt med eksisterende kontrollplasser.

SVV driver sin kontrollvirksomhet for å sikre at trafikksikkerheten er så god som mulig og vi er nok fristet til å bruke et kjent utsagn fra SVV i denne saken. Dere må planlegge bedre så kjøringen blir lovlig. Planlegg for at sjåførene for fulgt sine planer og lag ikke unødvendige vanskeligheter for de som sørger for at varetransporten sikrer at varene kommer fram til rett tid."

Lanner kontrollstasjon (1) skal rives, og erstattes av en midlertidig kontrollstasjon på Vassbotn rasteplass (2) i sydgående retning. Begge steder ligger mellom Larvik og Porsgrunn på E18. Illustrasjon: Google Maps/tungt.no

Opphav og kilder: Innlegg fra Joar Hagen, T.I.A. Norge

KLIKK for alle artikler i Debatt innlegg kronikker.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094