23948sdkhjf

Mestergruppen og APX Systems korter ned byggetid med nytt logistikksystem

Mestergruppen har i samarbeid med APX Systems lansert et nytt logistikksystem hvor målet er å redusere byggetiden til hus- og hytteproduksjon.

HYTTELOGISTIKK: Mestergruppens direktør for boligutvikling, Lars-Fredrik Forberg, forteller i en pressemelding at prosjektet har stor verdi for konsernet.

- Byggebransjen ligger langt bak når det kommer til digital utvikling, og dette er noe Mestergruppen ønsker å gjøre noe med. Vi jobber kontinuerlig med å effektivisere måten vi jobber på. Hovedmålet vårt i dette prosjektet har vært å korte ned byggetiden, sier Forberg.

Tidligere brukte Mestergruppen et excelark for å styre lassleveransene til byggeplassen i ukentlige tavlemøter. Nå bruker vi et digitalt verktøy i stedet som får informasjon fra ordresystemet og skannerne i fabrikkene, distribusjonssenteret og på byggeplassen.

Sanntidsinformasjon i verdikjeden

Alle i verdikjeden har derfor tilgang til sanntidsinformasjon om status på leveranser.

Logistikkdirektør i Mestergruppen, Jon Scheele, forklarer at systemet er laget for å få til høyere grad av fleksibilitet i leveransetider slik at byggeprosessen kan forbedres.

- Vi måtte designe et system som i større grad tilfredsstilte kravene på byggeplass og som var dynamisk slik at det kunne ta høyde for endrede leveransedatoer på grunn av uforutsette hendelser på byggeplass. sier han.

Standardiserte varer

Målet er at alle varene skal spores digitalt i alle faser i byggeprosjektet. Sporingen starter på leverandørsiden med strekkoder som scannes og følges gjennom alle ledd – under transport, på lager og frem til byggeplass.

- Vi har jobbet for at alt skal kunne spores gjennom hele verdikjeden. Vi standardiserte merkingen av alle varene basert på GS1-standard. Sammen med APX Systems utviklet vi et logistikksystem som gjør at vi til enhver tid vet hvor varene befinner seg. Da kan de raskere leveres til riktig plass og vi kan unngå forsinkelser og feilleveranser, noe som igjen fører til at byggeprosjekter kan gjennomføres raskere, sier Forberg.

I tillegg benyttes regionale distribusjonssentre som mellomlager. Samlasting av varer er også viktig, for å sikre høy fyllingsgrad og for å redusere miljøutslipp. Under transport spores bilene slik at man vet forventet leveringstid.

Livedataene fra kjøretøyene viser også CO2-utslipp.

Scheele forteller at Mestergruppen på sikt vil tilgjengeliggjøre løsningen for medlemsbedriftene som er tilknyttet konsernet.

- Det er et altomfattende system – og laget med tanke på både leverandør og entreprenør. Vi har bygget en digital løsning for hele logistikkoperasjonen: fra leverandør via produksjon og transport og til levering på byggeplass. Vi ønsker også at våre medlemmer kan koble seg på og få fordeler fra digitaliseringen.

APX og pilot

- Vår plattform ‘APX VareFlyt 4.0’, bygger på industri 4.0. Forskjellen ligger i at plattformen dekker hele verdikjeden, og kan integreres med alt og alle, sier APX-direktør og gründer, Jan Erik Evanger.

Piloten ble utført i 2022 i forbindelse med hytteprosjekter i Budor og resultatene har vært positive. Nå kjøres det nye systemet i forbindelse med Mestergruppen Eiendoms boligprosjekt Engelsrud Hageby på Nannestad hvor det bygges ca. 300 boliger med både rekkehus og leiligheter.

Opphav og kilder: Pressemelding fra Mestergruppen.

KLIKK for alle artikler i Building Supply.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.063