23948sdkhjf

E16 Bjørum-Skaret med gladsak: Fisk og bunndyr klarer seg bra!

Og det på tross av at de lever som nær nabo til et gedigent veganlegg. Det viser en NIBIO-rapport, melder Statens vegvesen.

TUNGT PÅ BUNNFISKE: Resultatene fra vannovervåkingsprogrammet på E16 Bjørum-Skaret i 2022 viser at både fisk og bunndyr har klart seg bra så langt i anleggsprosjektet.

Det skriver Statens vegvesen selv i en artikkel på vegvesen.no

Merk at dette er informasjon hentet inn i fjor, siden har det jo gått både vinter og vår. Resultatene er likevel oppløftende.

Svært god tilstand for bunndyr og fisk

Grunnlaget er 36 ørret fanget  i Rustanbekken i fjor høst. De ble sluppet ut igjen kort etter veiing og måling. Nå viser fjorårets kartlegging at både fisk og bunndyr i bekken klarer seg bra tross tett naboskap både til dagens E16 og det nye veganlegget under bygging over Sollihøgda.

De biologiske undersøkelsene viste god eller svært god tilstand for bunndyr og fisk i alle bekkene, men moderat  for begroingsalger i Rustanbekken, skriver Statens vegvesen med kilde NIBIOs årsrapport for 2022, «E16 Bjørum-Skaret: Vannkjemiske og biologiske undersøkelser gjennom anleggsfasen 2022»

På oppdrag fra Statens vegvesen og prosjektet E16 Bjørum-Skaret har NIBIO med samarbeidspartnere utført vannkjemiske og biologiske undersøkelser i vannforekomstene Isielva og Rustanbekken i Bærum kommune samt Holsfjorden med bekkefelt i Hole kommune.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har et grundig overvåkingsprogram for vassdragene langs E16 Bjørum-Skaret under hele anleggsperioden for vegprosjektet mellom Sandvika og Sollihøgda.

NIBIO har hatt ansvar for miljøovervåking

Rustanbekken og Isielva er viktige vassdrag tett på E16 veganlegget i Bærum kommune. I Hole kommune berører anlegget to små bekker med avrenning til Holsfjorden.

Sandvikselva er det viktigste lakse- og sjøørretvassdraget i Indre Oslofjord. Holsfjorden blir en av landets viktigste råvannskilder for drikkevannsproduksjon, med dagens forsyning til Asker og Bærum vannverk og som planlagt framtidig råvannskilde for Oslo kommune.

NIBIO har hatt ansvar for miljøovervåking for byggherre Statens Vegvesen i prosjektet. Arbeidet har omfattet månedlige vannprøver i alle bekkene, automatiske målinger av blant annet partikler og pH, samt undersøkelser av fisk, bunndyr og begroingsalger i tråd med vannforskriften.

Fiskeinteresserte kan lese mer om tilstanden her

Opphav og kilder: Artikkel på Vegvesen.no

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.095