23948sdkhjf

Skal sikre robust vegsystem til og fra Gardermoen Næringspark: JR Anlegg starter umiddelbart

TUNGT PROSJEKT MED NYTT KRYSS PÅ E6: JR Anlegg AS har signert kontrakt med Statens vegvesen på prosjektet E6 Gardermoen næringspark – østre ramper.

Etter sommerferien starter første byggetrinn i etableringen av nytt kryss på E6 ved Gardermoen Næringspark. Krysset skal ivareta trafikksikkerheten for trafikken på E6 og gi forsvarlig avvikling av tungtrafikken til og fra næringsvirksomhetene i parken.

Dette er første del av et større prosjekt for å sikre gjennomføring av et robust vegsystem til og fra Gardermoen Næringspark.

66 millioner kroner

Prosjektet med en kontraksverdi på 66 millioner kroner eks mva, vil starte opp umiddelbart, med noe redusert drift i sommer før det starter for fullt i slutten av august. Prosjektet skal overleveres Statens vegvesen høsten 2024.

Prosjektet gjennomføres som følge av rekkefølgekrav knyttet til utviklingen av det overordnede vegnettet. Forenklet V23 med tilkoblinger til lokalveg-nettet er første prosjekt ut.

Onsdag 14. juni gjennomførte JR oppstartsmøte sammen med prosjektorganisasjonen til Statens vegvesen. I oppstartsmøtet gikk man blant annet igjennom HMS og ytre miljø, rigging, prosjektets fremdrift og kommunikasjon- og samhandling. Sistnevnte punkt anses som svært viktig for å sikre gode prosesser mellom entreprenør og byggherre, og vektlegges høyt i prosjektet.

- Vi ser frem til et godt samarbeid og gleder oss til å ta fatt på oppgaven sammen med Statens vegvesen. Dette er både et område og oppdrag som vi kjenner veldig godt, og vi har et veldig motivert og kompetent prosjektteam, uttaler Jon Arve Rognerud, prosjektleder for JR Anlegg.

- Vi i Statens vegvesen ser fram til å komme i gang med anleggsgjennomføringen etter en ganske lang plan- og prosjekteringsfase. Vi er godt fornøyde med at en lokal entreprenør vant anbudskonkurransen og ser fram til et godt samarbeid, sier byggeleder Alf Gotuholt.

Dette skal gjøres


På sikt skal det etableres et nytt, fullverdig kryss på E6 ved Gardermoen Næringspark. Grønvollkrysset skal erstattes av et nytt kryss lenger nord. 

Det nye krysset, der bygginga starter over sommeren, blir i første omgang bygd som et forenklet kryss med ramper til og fra nordgående kjøreretning på E6. 

I tillegg skal deler av fylkesveg 1551 Trondheimsvegen legges om og få ny rundkjøring, og boligområdet som har atkomst fra den kommunale Grønvollvegen, får ny atkomst. Det blir også bygd støyvoller og andre støyskjermingstiltak for boligområdet. 

Rampene på østsiden i dagens Grønvollkryss som er tilknyttet E6, vil bli fjernet.

Byggingen av det første trinnet i etableringen av nytt kryss på E6 ved Gardermoen Næringspark, har en kostnad på vel 80 millioner kroner, eksklusiv mva og byggherrekostnader. 

– Dette første byggetrinnet i etableringen av nytt kryss, vil gi en tryggere avkjøring til næringsparken og Jessheim Nord sørfra på E6. Det nye krysset åpner for videre arealutvikling i næringsparken både vest og øst for E6, sier byggeleder Alf Gotuholt i Statens vegvesen.

JR Anlegg:

Etablert av Johan Rognerud som enkeltmannsforetak i 1975.
Johan Rognerud AS ble etablert i 1983.
Høsten 2010 kjøpte AF Gruppen samtlige aksjer i selskapet.
Heleid datterselskap av AF Gruppen/ organisatorisk underlagt AF Anlegg.
Endret navn til JR Anlegg AS i 2015

Opphav og kilder: Statens vegvesen / JR Anlegg

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094