23948sdkhjf

Samferdselsministeren om Follobanen: - Betydelig forbedringspotensial for Bane NOR

TUNG KRITIKK: Samferdselsministeren har mottatt en ekstern evaluering av stengingen av Follobanen. - Evalueringen inneholder mange læringspunkter som styret i Bane NOR må ta tak i og følge opp, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Dert er Implement Consulting Group som har stått for den eksterne evalueringen, som omfatter forløpet forut for stengingen like etter åpning i desember 2022 og vurdering av tiltak for å unngå at noe slikt kan skje igjen.

ICG har blant annet funnet følgende grunner til at tunnelen ble stengt:

  • mangelfull tetting av tunnel
  • valg av tilbakefyllingsmasse som førte til drypp av alkalisk vann
  • kortslutninger
  • feil i utførelse av kabelskjøter og endeavslutninger som medførte varmgang

Forbedringspunktrer

Også når det gjelder forbedringspotensialet, har ICG funnet flere punkter:

  • bestillerkompetansen må bedres
  • risikostyring må bedres
  • styret og ledelsen må involveres tidligere ved komplekse utfordringer

Ifølge en pressemelding fra samferdselsdepartementet er departementet i gang med med å sette i verk tiltak.

– Departementet har over lengre tid hatt dialog med styret i Bane NOR om aktuelle planer og tiltak for å bedre virksomhetsstyringen i foretaket, samt Bane NORs prosjekthåndtering og leveranser. Styret og ledelsen i Bane NOR har iverksatt tiltak, og er nå i sluttfasen med å ansette ny konsernsjef, konserndirektør for virksomhetsstyring og konserndirektør for utbygging, sier samferdselsministeren.

Jobber på flere fronter

Et helhetlig risikostyringssystem i sektoren er også i ferd med å bli etablert. Samferdselsdepartementet er også i gang med departementet også i gang med å tydeliggjøre rapporterings- og oppfølgingssystemet i «styringstriangelet» Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet og Bane NOR knyttet til bevilgningene til jernbanen.

- Jeg har kalt inn styret i Bane NOR til et møte senere i dag om hvordan de skal følge opp funn og anbefalinger i evalueringen på en best mulig måte, sier samferdselsministeren.

Hele rapporten kan lastes ned her.

Opphav og kilder: Pressemelding fra samferdselsdepartementet

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078