23948sdkhjf

Her skal ladestasjonene for tungbil bygges, ifølge Statens vegvesen

TUNGT PROSJEKT: I seks trinn skal Norge dekkes med tungbilladere. Sjekk hvordan Statens vegvesen mener at utbyggingen bør skje.

Statens vegvesen har overlevert planen for utbygging av tungbilladestasjoner til samferdselsministeren. Hovedpunktene er i tråd med det Tungt.no beskrev i slutten av april: 

Først skal det bygges 10-20 ladestasjoner for tungbiler langs de mest trafikkerte langstrekkene. De første stasjonene skal utlyses allerede i år. Så skal antallet økes raskt til 80-100 ladestasjoner.

Prioritert liste

I planen blir flere detaljer kjent, blant annet i form av en prioritert liste over 68 strekninger på europaveier og riksveier der det trengs tungbilladestasjoner dersom Norge skal nå sine mål om utslippsreduksjoner.

Nylig foreslo Statens vegvesen og Miljødirektoratet at disse målene skulle skjerpes: Fra 2030 skal det ikke lenger selges nye diesellastebiler i Norge, heter det i forslaget. 

Først og sist: Her kommer ladestasjonene

Her er faser og trinn i utbyggingen, ifølge Statens vegvesen:

Oppstart trinn 1 + 2: Utvalgte strekninger
Utrulling trinn 3 + 4: Sør-Norge + Bodø-Fauske-Narvik-Tromsø
Utrulling trinn 5 + 6: resten av landet

På flere kortere riksveistrekninger er det angitt behov for 0 ladestasjoner. I praksis må disse veiene vurderes i sammenheng med plassering av ladestasjoner på tilstøtende veinett, skriver Statens vegvesen.

Dette er den prioriterte lista:

Skal hvile under ladingen

Ladeinfrastrukturen på ladestasjonene skal plasseres på et areal som er forbeholdt tunge kjøretøy. Arealet skal være tilrettelagt for sikker manøvrering for tunge kjøretøy og slik at andre trafikanter ikke ferdes der.

Dette er av hensyn til sikkerheten, og for at tungbilførere skal kunne gjennomføre pause eller hvile iht. kjøre- og hviletidsbestemmelser mens kjøretøyet lades, skriver Statens vegvesen i planen.

Planen fra Statens vegvesen finner du i sin helhet her.

Opphav og kilder: Statens vegvesen

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.141