23948sdkhjf

Norge har verdens nest tryggeste veier

RANGERING AV VERDENS VEIER: Norske transportører og sjåfører klager ofte på veiene. I realiteten er de blant de aller tryggeste i verden, ifølge en undersøkelse.

Kanskje er de svingete, kanskje er de for smale, kanskje er det for mye trafikk eller veiarbeid på dem. Men i all hovedsak er norske veier trygge.

De er ikke best på noe, men i sum er de gode nok til at de er nest tryggest i verden.

Topp tre til forundring?

Bare i Nederland er veiene tryggere, mens Sverige og Estland følger på delt tredjeplass.

Det er en rekke parameter som er lagt til grunn i undersøkelsen, som er presentert av det amerikanske bildelingsselskapet FINN. Data er hentet fra tunge kilder som OECD, Verdens helseorganisasjon (WHO) og databanken The Global Economy.

Landene som er undersøkt, er alle medlemmer av OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling). I tillegg scorer de undersøkte landene over en viss grense på en FN-indeks som viser lands utviklingsnivå. Forventet levealder, inntekt og utdanningsnivå er blant kriteriene på denne indeksen.

Derfor scorer Norge høyt

Blant nøkkeldataene er dødsfall på veiene per 100.000 innbyggere, veikvalitet, trafikknivå, hvor vanlig det er å bruke sikkerhetsbelte, dødsulykker der promille er involvert og fartsgrenser i byer og på motorveier.

Blant årsakene til at Norge samlet sett havner såpass høyt som andreplass, er at vi har nest færrest dødsfall på veiene per 100.000 innbygger (etter Island) og lavere fartsgrenser enn de fleste andre. I omtalen av Norge heter det at det er spesielt imponerende at veiene er så trygge i et land der det er snø og is en stor del av året.

Teksten fortsetter under tabellen.

Nederlandske særtrekk

Om vinneren Nederland skriver FINNs eksperter at landet har den beste kvaliteten på veiene, og i tillegg lite trafikk fordi så mange sykler.

Sverige og Estland på delt tredjeplass har hver sine styrker. For Sveriges del blir det trukket fram at det er få dødsfall på veiene og at andelen som bruker sikkerhetsseler, er høy. Estland scorer særlig høyt på lav trafikktetthet og få dødsulykker der promille er en del av årsaksbildet.

De farligste veiene: USA i bunnsjiktet

I den andre enden av skalaen presenterer undersøkelsen to rangeringer som i utgangspunktet kan se ut til å bety omtrent det samme, men som legger vekt på ulike parameter: Landene med de farligste veiene, og landene der faren for å dø i trafikkulykke er størst.

Forskjellen mellom de to, ligger i at førstnevnte ser på mulige årsaker som gjør det farlig å kjøre på veiene, mens den andre går direkte på dødsfall i trafikken per 100.000 innbygger i landet.

De farligste veiene i de undersøkte landene er det Argentina som har. Her er det blant annet mer vanlig å ikke bruke sikkerhetsseler enn å bruke dem. I tillegg er kvaliteten på veiene lav, mens det er mye trafikk.

Overraskende for noen vil det være at USA er rangert som landet med de nest farligste veiene. Her er promille delaktig i tre av ti dødsulykker. I tillegg er maksimal fartsgrense høy, og det er mange uerfarne sjåfører på veiene fordi amerikanere kan få førerkort tidligere enn i Europa.

Hellas er nummer tre på denne rangeringen, så kjør oppmerksomt om du leier bil der i ferien.

Her er faren for å dø størst

Aller flest dødsfall i trafikken per 100.000 innbyggere har Saudi-Arabia, med tett på 36 dødsfall per 100.000. Til sammenligning har Norge 2,15 trafikkdødsfall per 100.000 innbyggere.

Tett bak følger Thailand med 32,21 dødsfall i trafikken per 100.000 innbyggere, og Malaysia med 22,48 dødsfall per 100.000.

Opphav og kilder: FINN.com

KLIKK for alle artikler i Trafikk og utekontroll.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.047