23948sdkhjf

Ny rapport kan forklare jernbanekaoset med seks punkter

Styring ikke koordinert, incentiver er forskjellige, uklare roller, ikke felles strategi, svekket samarbeidsklima...

TUNG RAPPORT: Det er KPMG som på oppdrag fra Samferdselsdepartementet har gjennomført en kartlegging av organisatoriske og styringsmessige utfordringer i jernbanesektoren, bla: 

  • Arbeidsdelingen mellom Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet og Bane NOR
  • Avtaleverket mellom direktoratet, Bane NOR og øvrige selskaper
  • Ansvarsdelingen mellom Norske tog og togoperatører av vedlikehold av persontogmateriell

I tillegg har KPMG sett på om regjeringens beslutning om å gå vekk fra konkurranseutsetting endrer samhandlingen mellom aktørene i sektoren – og hvordan dette eventuelt påvirker evnen til å nå målene for jernbanen.

Betydelig forbedringspotensial

- Det er stor interesse i næringslivet for gods på bane. Samtidig viser rapporten fra KPMG at det er et betydelig forbedringspotensial på flere områder. Funnene ser i stor grad ut til å samsvare med funn i departementets interne gjennomgang av jernbanesektoren, sier samferdselsministeren.  

KPMG har identifisert seks hovedutfordringer:

  • Styringslinjene knyttet til etatsstyring, eierstyring, avtalestyring mv. er ikke godt nok koordinerte.
  • Ulike måter å organisere virksomheter på bidrar til ulike incentiver.
  • Rolle- og ansvarsdelingen mellom ulike sentrale aktører er ikke tilstrekkelig avklart.
  • Det er ikke i tilstrekkelig grad etablert felles strategi og retning for virksomhetene.
  • Et stort antall aktører, som inngår avtaler med hverandre, har ført til uklarheter og manglende koordinering.
  • Utfordring 1-5 påvirker alle samarbeidsklimaet i sektoren, både internt i og mellom virkomheter.

Departementet skal se på det

Samferdselsdepartementet opplyser at de vil gå gjennom rapporten, og vil i løpet av året gjennomføre tiltak for å forbedre styringen av sektoren.

Rapporten som er datert 15 august, kan du lese i sin helhet i PDF her.

Opphav og kilder: Pressemelding fra Samferdselsdepartementet

KLIKK for alle artikler i Logistikk vei sjø bane fly.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.079