23948sdkhjf

E18/E39: Franske EIFFAGE Gènie Civil innstilt til 2,7-milliarderskontrakt

TUNGT PROSJEKT: Innstillingen for hovedkontrakten for E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen i Kristiansand er klar. Et fransk selskap er foretrukket – men fortsatt tas det forbehold om finansiering.

Prosjektet ble utlyst i mai 2022. Tre tilbydere var igjen etter kvalifiseringsrunden: JV Dragados-FCC, Eiffage Genie Civil og AF Gruppen Norge AS. «Alle har levert inn fullverdige og gode tilbud på hovedkontrakten», skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Av disse tre er det etter Vegvesenets vurdering tilbudet fra franske EIFFAGE Gènie Civil som er best. Da handler det altså om forholdet mellom pris og kvalitet.

EIFFAGE Gènie Civil har med seg flere lokale underleverandører, bl.a. Repstad Anlegg, Otera Traftec, Contur (tidl. Kruse Smith Anlegg) og Rambøll Norge, skriver Statens vegvesen.

Kontraktsummen er, helt presist, på 2,699 milliarder kroner, uten opsjoner. Bygging av nye billettboder og nytt tollbygg for Kristiansand havn i den nye ferjeterminalen er i tillegg tatt inn som opsjoner.

Dette går arbeidet ut på

Tildelingen av kontrakten innebærer at EIFFAGE Gènie Civil skal prosjektere og bygge ny firefelts E18/E39 over en strekning på om lag 1,4 km med to nye planskilte kryss. Eksisterende veier, jernbanespor og flere konstruksjoner skal rives. Blant det som skal rives, er Vesterveibrua.

Anleggsarbeidet er ventet å starte i 2024, og prosjektet skal være ferdig i 2029. Hovedarbeidene omfatter bygging av flere konstruksjoner, veier med grøntanlegg, elektroinstallasjoner, utvidelse av dagens ferjeterminal, trafikkteknisk utstyr samt veg- og jernbaneomlegginger.

Foreløpig mangler prosjektet nok penger

Selv om et selskap nå er innstilt til arbeidet, kan det fortsatt være noen skjær i sjøen for prosjektet. Statens vegvesen skriver at det underveis i tilbudskonkurransen ble klart at det ikke er tilstrekkelig finansiering i prosjektet til å fullføre vegbyggingen innenfor gjeldende økonomiske rammer.

Korona-epidemien og Ukraina-krigen blir pekt på som årsaker til dette. Prisveksten for byggematerialer i betong- og stålkonstruksjoner har i perioden etter dette vært spesielt høy. Også svak kronekurs er en faktor, skriver Vegvesenet.

Bompengeandelen øker

I statsbudsjettet er totalkostnaden for prosjektet foreslått økt til rundt 5,3 milliarder kroner, som er 700 millioner mer enn før. Statens vegvesen skriver at det er «en slik kostnad som må legges til grunn for å sikre en fullføring av Gartnerløkka-prosjektet».

Dette betyr at bompengeandelen øker med rundt 160 millioner kroner.

Kostnadsøkningene betyr at Statens vegvesen tar forbehold om de nye kostnadstallene blir vedtatt når Stortinget skal behandle statsbudsjettet.

Opphav og kilder: Pressemelding fra Statens vegvesen

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.141