23948sdkhjf

Veidekke Q3 2023: Resultatet og omsetningen gikk opp i tredje kvartal

TUNG AKTØR: Selv om ordrereserven har gått ned, rapporterer Veidekke om økning i både omsetning og resultat i tredje kvartal.

– Veidekke har opprettholdt stabil lønnsomhet på tross av stadig mer krevende markedsforhold og økte både omsetning og resultat i tredje kvartal, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

– Økte renter og fortsatt høye materialkostnader gjør at kundene er mer avventende, og at det tar lengre tid å få i gang prosjekter. Vi har god forutsigbarhet over aktivitetene for de neste 12 månedene, men forventer at markedsforholdene vil påvirke omsetningen mot slutten av 2024. Likevel ligger det muligheter også i et svakere marked, og de er vi beredt på å utnytte, sier Jimmy Bengtsson.

– På tross av utfordringene i markedet opprettholder Veidekke en høy ordrereserve med prosjekter av god kvalitet. Størstedelen av ordreinngangen i kvartalet kommer fra de private segmentene og kan tilskrives gode og langsiktige kundeforhold i enheter med god lønnsomhet, sier Bengtsson.

– Det er stor variasjon i markedet mellom de ulike geografiene og segmentene vi opererer i. Markedsnedgangen har lenge vært tydelig i det svenske boligsegmentet, og i fjerde kvartal gjennomfører vi derfor en større organisasjonstilpasning, som omfatter nedbemanning av 60 ansatte i Sverige, sier Bengtsson.

Omsetningen i kvartalet utgjorde 10,4 milliarder kroner, en økning på 9 prosent fra 9,6 milliarder kroner i tredje kvartal 2022. Det var Bygg Norge, Bygg Sverige og Infrastruktur Sverige som sto for økningen.

Resultatet før skatt var 601 millioner kroner, mot 545 millioner kroner i samme periode i fjor. Aktivitetsøkningen ga økt nominelt resultat for konsernet. Den samlede resultatmarginen var 5,8 prosent, mot 5,7 prosent i tredje kvartal 2022.

Ordreinngangen og ordrereserven har gått ned fra i fjor. I tredje kvartal i år var den 5,0 milliarder kroner, mot 7,6 milliarder kroner i tredje kvartal i 2022. Ved utgangen av kvartalet utgjorde ordrereserven 40,7 milliarder kroner, en nedgang på 2 prosent fra årsskiftet og 7 prosent fra samme periode i fjor. Om lag 66 prosent av ordrereserven kommer til omsetning i de neste tolv månedene.

Netto rentebærende posisjon ved utgangen av tredje kvartal var NOK 1,4 milliarder, mot NOK 2,3 milliarder ett år tidligere. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter hittil i år er 1,1 milliarder kroner, en økning fra 502 millioner kroner i samme periode i fjor.

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter utgjorde -998 millioner kroner, mot -399 millioner kroner i fjor. Balansen ved utgangen av kvartalet var 18,3 milliarder kroner, 17,6 milliarder kroner ved årsskiftet og 17,9 milliarder kroner for et år siden.

Det var én alvorlig skade i tredje kvartal. Sykefraværet i kvartalet utgjorde 5,0 prosent, mot 4,2 prosent i foregående kvartal og 4,6 prosent i tredje kvartal 2022.

Opphav og kilder: Pressemelding fra Veidekke.

KLIKK for alle artikler i Building Supply.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.093