23948sdkhjf

Nye Veier: Tre tilbydere skal konkurrere om rassikringstiltak på riksvei 13

KONKURRANSE MELLOM TRE: Nye Veier AS har invitert tre leverandører til å levere tilbud og konkurrere om å rassikre og utbedre riksvei 13 mellom Djupevik og Kviturtunnelen i Ullensvang kommune i Vestland.

Det skriver Nye Veier i en fersk pressemelding.

– Riksvei 13 er en viktig hovedvei i Vestland, både for nærings- og persontransport. Med arbeidene her tar vi ned risiko i et kjent skredutsatt område. Det gir både økt trafikksikkerhet og reduserer sjansen for stengt riksvei som følge av steinsprang, sier Aanesland.

Tungt har tidligere skrevet at prosjektet ble dobbelt så dyrt som først antatt, med en prislapp på 408 millioner kroner.

Følgende tilbydere inviteres til tilbudsfasen

Entreprenører : Rådgivere:
Bertelsen & Garpestad AS     Rambøll Norge AS
Risa AS                                      Multiconsult Norge AS
Vassbakk & Stol AS                  Norconsult Norge AS 

Nye Veier tar sikte på å signere kontrakt med valgt totalentreprenør etter sommeren 2024.

Dette skal gjøres på veistrekken

Konkurransen innebærer i stor grad gjennomføring av gjeldende reguleringsplan fra 2015, men med flere optimaliseringer. Lengden på tiltaket er 1.200 meter i tillegg til tilpassing til eksisterende vei på om lag 30 meter i hver ende.

Det skal bygges ny vei i dagen med bredde 7,5 som i stor grad går på skjæring i oversiden av dagens vei. Det skal bygges murer i to nivå mot fjellsiden på deler av strekningen. For å løse skredutfordringene skal det bygges bruer, slik at skredene kan gå under bruene og ikke over veien. Under og oppstrøms bruene skal det plastres. Dette for å hindre at skredmassene stopper under eller oppstrøms bruene. Videre inkluderer prosjektet gang- og sykkelvei langs veitraseen.

Eksisterende vei skal i stor grad benyttes som fremtidig gang- og sykkelvei, men med tilpasninger i høyde og mot ny vei. Det skal være gang- og sykkelvei på brukonstruksjonene.

En av de store utfordringene i prosjektet er trafikkavvikling i byggeperioden. For å sikre tilstrekkelig trafikkavvikling må det bygges midlertidige veier, det må bygges i flere etapper og trafikken må legges om flere ganger i hver etappe.

Opphav og kilder: Pressemelding fra Nye Veier

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.125