23948sdkhjf

Mange tok tungbillappen i 2023: - Vi skulle gjerne visst hvor de tok veien, sier NLF

TUNGT BEHOV: Behovet for rekruttering er 2500 nye lastebilsjåfører årlig. De siste tre årene har i snitt nærmere 4000 personer tatt førerkort klasse C. Hvorfor er det da et rekrutteringsproblem i bransjen?

- Det skulle jeg gjerne hatt svar på selv, svarer Christopher Sternefalk, rekrutteringsansvarlig i NLF. Spørsmålet Tungt.no har stilt, er hvor de blir av, alle disse som tar førerkort for tungbil, men som ikke blir lastebilsjåfører.

Statistikk fra Statens vegvesen viser at tallet på personer som har tatt førerkort klasse C de siste årene, er betydelig høyere enn det var for åtte til ti år siden.

I fjor besto 3728 personer førerkort klasse C. Det er rett nok en tilbakegang fra 2021 og 2022, da henholdsvis 4117 og 4001 personer tok tungbillappen.

Like fullt har i gjennomsnitt tett på 4000 personer tatt førerkort klasse C hvert år de siste tre årene. Det er rundt 1000 flere enn gjennomsnittet for årene 2014 til 2016, eller en økning på 32 prosent fra denne perioden.

Behovet er 2500

Samtidig sier Sternefalk i NLF (bildet under) at det årlige behovet for nyrekruttering til bransjen er 2500 nye lastebilsjåfører årlig – altså 1500 færre enn antallet som i gjennomsnitt har tatt tungbillappen de siste tre årene.

Til tross for «overskuddet» som tallet på nye personer med tungbillappen burde tilsi, er det liten tvil om at transportbedrifter sliter med rekrutteringen. Tungt.no skrev nylig om Lomundal Transport på Kyrkseterøra i Trøndelag. Bedriften manglet tre sjåfører.

– Hvordan skal vi klare å håndtere godsøkningen når underdekningen av sjåfører generelt er så stor, spurte daglig leder Bjørnar Lomundal, som opplyste at rekrutering er fast innslag på hvert styremøte i bedriften.

Tungbillappen er én ting, YSK er noe annet

Sternefalk mener at man i stedet for å se på antall personer som har bestått prøven for førerkort klasse C, heller bør se på hvor mange det er som avlegger YSK (yrkessjåførkompetanse, et krav for å drive yrkestransport) når man skal se på årsakene til hvorfor Norge mangler lastebilsjåfører.

2162 personer besto YSK i fjor – 338 færre enn det estimerte rekrutteringsbehovet på 2500 nye lastebilsjåfører.

Til grunn for NLFs estimat ligger blant annet hvor mange lastebilsjåfører som finnes i Norge i dag (28.014 ansatte i 2022, ifølge SSB, og de aller fleste jobber full tid), NLFs konjunkturundersøkelse, estimater på hvor mange som vil gå inn og ut av yrket og utviklingen av transportarbeidet.

Transportarbeid måles i tonnkilometer, og i 2022 økte transportarbeidet med hele 8,3 prosent i Norge, ifølge SSB. Økningen avtok noe i første halvår av 2023, da veksten var på 2,0 prosent sammenlignet med samme periode året før. 

- Men det koster mye penger å ta førerkort for tungbil. Folk gjør da vel ikke dette for moro skyld?

- Nei, det gjør de neppe. Noen kjører egentransport, og da trenger de ikke YSK. Så har vi Forsvaret, der 600-700 personer tar førerkort for tungbil hvert år, uten at de tar YSK. Men fortsatt er det mange vi ikke vet hvor blir av, sier Sternefalk.

- Forsvaret vedlikeholder ikke kompetansen

I juni snakket Tungt.no med Trond Helge Henriksen i SOTIN, som står for Samarbeidsforum for opplæringsvirksomheter innen transport- og logistikkfag i Norge. Også han pekte på Forsvaret som én forklaring på spriket i tall.

- Vi mener at det er et paradoks at Forsvaret bruker så mye ressurser på å «kjøpe» førerkort til soldater, uten at de gjør noe for å vedlikeholde denne kompetansen. Det er viktig at de som tar førerkort, går ut i transportnæringen og faktisk kjører tungbil, sa Henriksen (bildet).

Ukjent hvor mange som kjører opp med NAV-støtte

Det er velkjent at NAV betaler for førerkortopplæring for en del personer hvert år.

- Vi har prøvd å få ut av NAV hvor mange dette er, men vi har ikke fått konkrete tall. NAV rapporterer ikke tall for enkelttiltak, sier Sternefalk i NLF.

- Har NLF oversikt over hvor mange ledige sjåførstillinger det er nå?

- Vi har ikke konkrete tall, men det er nok ikke like flust med ledige jobber nå som rett etter korona. Vi har blant annet fått en nedgang i byggebransjen, og utenlandstransporten har sunket de siste årene, sier Sternefalk.

For de av våre leser som søker sjåførjobb, er det i øyeblikket 1380 ledige stillinger på Finn.no

Opphav og kilder: Originalartikkel fra Tungt.no

KLIKK for alle artikler i 140 timer YSK med Fartskriver.

Kommenter artikkelen (2)
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.141