23948sdkhjf

To trebruer over E6 i Eidsvoll stenges

UTRYGGE TREBROER: To skogsveibroer over E6 i Eidsvoll kommune stenges for kjørende 16. februar.

De to skogsveibruene Fjell-Leet og Blakkesrud over E6 i Eidsvoll kommune stenges for kjørende i løpet av fredag 16. februar 2024.

Ifølge Statens vegvesen er bruene fortsatt trygge å bruke for fotgjengere og syklister. Det er ennå ikke avgjort om de kan brukes av jordbruksvirksomhet. Bruene er tilknyttet privat vei.

Sikkerheten må komme først

Etter nye beregninger fra Statens havarikommisjon kvalifiserer nå ikke bruene for den laveste kjøretøyklassen, «bruklasse 6/28» (største tillatte aksellast/største tillatte totalvekt).

 – Disse to bruene, som vi tidligere har gjenåpnet med svært redusert bæreevne, får med de nye kravene overbelastning med hensyn til risiko for blokkutriving. Av sikkerhetsmessige hensyn stenger vi nå disse bruene. Vi prioriterer å finne løsninger på krysningsbehovene, samt å etablere mulige nye bruer. Sikkerheten må komme først, understreker seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Bakgrunn for stengingen

Blokkutriving er ifølge Statens havarikommisjon grunnen til at Tretten bru kollapset 15. august 2022.

Fakta: Blokkutriving og utmatting

Blokkutriving er en øyeblikkelig bruddform som oppstår mellom tredel og stål/dybler ved knutepunkt. En «blokk» med treverk blir sittende igjen imellom dyblene i knutepunktet.

Utmatting er sprekkdannelser som opptrer når det utsettes for vekslende overbelastning over tid. I tillegg kan vind og fukt påvirke utmatting.

Kilde: Statens vegvesen

Etter kollapsen ba Statens havarikommisjon Statens vegvesen om å få eiere av trebruer til å sjekke bruene for blokkutriving i henhold til Eurokode 5. Brueierne ble også bedt om å sette i gang tiltak der det var nødvendig. Havarikommisjonen har nå skjerpet kravene. Statens vegvesen velger derfor å ta høyde for det som kan komme i neste generasjon av Eurokodene.

 – Gitt kravene for gjeldende Eurokode er de innenfor, men vi ser at de ikke vil tilfredsstille kommende generasjon. Bruene stenges derfor ut ifra «føre-var-prinsippet», sier Eiterjord.

– De nye beregningene og oppfølgingen er et eksempel på at vi følger opp tiltakspakken som vi iverksatte etter at PwC Norway presenterte sin eksterne og uavhengige gjennomgang av Tretten bru og tilrådingen til Statens havarikommisjon, sier Eiterjord.

Blakkesrud og Fjell-Leet bruer

Begge bruene åpnet i 2011. Blakkesrud bru er 38,29 meter lang og Fjell-Leet skogsveibru er 48,60 meter lang. Statens vegvesen har vedlikeholdsansvar for bruene. Begge går over E6 i Eidsvoll og er i tilknytning til private veier. Fjell-Leet bru er svært viktig for skogdriften i området. 

Bruene var to av de 14 fagverksbruene i tre som ble stengt etter at Tretten bru kollapset.  Det er gjennomført spesialinspeksjoner og etterregninger for alle bruene, 10 av dem er Vegvesenets ansvar, og etaten har jobbet kontinuerlig med vurderinger og tiltak for disse bruene.

Status for bruene som ble stengt etter at Tretten bru-kollapsen:

Moumbekken bru på rv. 22 i Fredrikstad: Åpnet for trafikk. 

Statsrådvegen bru over E6 i Eidsvoll: Stengt for trafikk. Lar seg ikke forsterke, blir turvegbru. Forlenget skogsbilveg og tilkomst til eksisterende undergang som permanent alternativ.

Fjell-Leet bru over E6 i Eidsvoll: Stenges for trafikk, må mest sannsynlig erstattes med ny bru/kryssløsning. 

Blakkesrud bru over E6 i Eidsvoll: Stenges for trafikk, må mest sannsynlig erstattes med ny bru/kryssløsning. 

Sletta bru over E6 i Eidsvoll: Åpnet for redusert last med sentrisk kjøring i ett felt. Ny bru prosjektert i betong.

Skubbergsenga bru over rv. 2 Eidskog: Stengt for trafikk. Ny bru prosjektert i betong.

Norsenga bru over E16 i Fredrikstad: Åpnet for toveistrafikk, stengt for spesialtransport fram til forsterkning er utført (våren 2024). Det går dobbeltspor for jernbane under brua. FoU-prosjekt knyttet til temperatur og fuktpåvirkning er i gang.

Tveit bru på E16 i Vang: Åpnet for trafikk

Majorplassen bru over E134 i Kongsberg: Åpnet for trafikk

Skytebanen bru over E6 i Grane: Åpnet for trafikk

Opphav og kilder: Statens vegvesen

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109