23948sdkhjf

Vannforsyningen i Oslo: AF Ghella ser slutten på sprengninger på Alnabru

NÆRMER SEG SLUTTEN: Vann- og avløpsetaten i Oslo ser sammen med entreprenøren AF Ghella starten på slutten i sprengninger på Stubberud på Alnabru.

Ifølge et innlegg på Facebook, vil tunnelboringen nå Bydel Bjerke i løpet av sommeren. Arbeidene med tunnelen utføres av entreprenør AF Ghella.

Les mer om TBM-Laila, som maskinen så fint ble døpt til desember i fjor. Disse entreprenørene er også involvert i prosjektet.

Status for tunnelen fra Oset

Tunneldrivingen fra Oset går også fremover. Til nå har vi drevet over 1.600 meter. 

Selv om mange nok kan merke rystelsene fra sprengningene, så befinner tunnelfronten seg nå under marka et godt stykke nord for Grefsenkollveien.

På Disenjordet jobbes det fortsatt med å støpe kum og legge vannledninger. Vannledningene skal kobles sammen den nye vanntunnelen og det eksisterende vannledningsnettet. Arbeidet på Disenjordet er i rute og kommer til å fortsette frem til 2025.

TUNGE PROSJEKTER: Tungt.no og AnleggsMagasinet presenterer de største milliardprosjektene innen anlegg i Norge. Se egen samlesak på temaet her...

Prosjektet Ny vannforsyning Oslo vil føre vann fra den nye vannkilden Holsfjorden fram til nytt vannbehandlingsanlegg på Huseby.

Fra Alna bores en 11 km lang tunnel til Huseby for å distribuere rent vann inn på byens nett.

Det bygges også en tunnel fra det eksisterende vannbehandlingsanlegget på Oset (Kjelsås) til Disen, samt nye beredskapsbassenger i Oslo øst.

Illustrasjon: Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Bakgrunn: Prosjekt Ny vannforsyning Oslo har en kostnadsramme på 30 milliarder kroner. Oslo bystyre har vedtatt bygging av prosjektet, som er den største enkeltinvesteringen i Oslo kommune noensinne. Prosjektet skal sikre Oslo en fullgod reservevannforsyning er nødvendig for innbyggernes liv og helse. Oslo er i dag i stor grad avhengig av en kilde til drikkevann, Maridalsvannet.  

Holsfjorden-prosjektet: I november 2019 bestemte Oslo bystyre seg for å bruke Holsfjorden som reservevannkilde. Fra vanninntaket ved Holsfjorden i Lier kommune bygges en 19 kilometer lang råvannstunnel gjennom Lier, Hole og Bærum kommune, til Huseby vest i Oslo. Det ble også vedtatt å bygge et vannbehandlingsanlegg på Huseby stort nok til å dekke hele Oslos behov.

Hovedledninger for drikkevann: I desember 2021 vedtok Oslo bystyre del 2 av prosjektet som består av en hovedledning for drikkevann til det nye vannbehandlingsanlegget, beredskapsbassenger og en tunnel fra det eksisterende vannbehandlingsanlegget ved Oset (Kjelsås).

Økonomi: 12,5 milliarder var den opprinnelige kostnadsrammen for del 1 av prosjektet (Holsfjorden-prosjektet) som omfatter råvannsledning, vannbehandlingsanlegg med mer. Den andre delen av prosjektet som blant annet omfatter hovedledninger for drikkevann og beredskapsbassenger ble vedtatt  i 2021 med en kostnadsramme på 9,25 milliarder.

De to bevilgningene ble slått sammen til et prosjekt med en kostnadsramme, og det har også vært justeringer av rammen som følge av den store lønns- og prisstigningen vi har sett i anleggsbransjen og i samfunnet generelt de siste årene. Den gjeldende rammen er på 30 milliarder.  

Tidsplan: Byggestart var i 2020. Det nye ledningsnettet skal være ferdig samtidig som Holsfjorden-prosjektet i 2028.

Byggherre: Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Entrepriser:

E8: Forberedende arbeider
Entreprenør: Skanska
Hva: Fjellhaller på Huseby og tre tunneler på totalt ca. 5 km. Ca. 1,100 000 fm3 fjell.
Kontraktssum: 2,88 milliarder kroner

E5: Råvannstunnel
Entreprenør: Skanska
Hva: Boring av 19 kilometer lang råvannstunnel.
Kontraktssum: 3,36 milliarder kroner

E6: Rentvannstunnel
Entreprenør: Joint Venture AF Ghella
Hva: 15,8 km tunneler og legging av rør i rentvannstunnelen.
Kontraktssum: 8,77 milliarder kroner

E1: Vannbehandlingsanlegg
Entreprenør: AF Gruppen og Multiconsult
Hva: Bygging prosessanlegget i vannbehandlingsanlegget.
Kontraktssum: Budsjett under utarbeidelse (kontrakt med samspillsentreprise er inngått.

Mer informasjon her: https://www.oslo.kommune.no/vann-og-avlop/ny-vannforsyning-oslo/entreprenorinformasjon/

Status for tunnelarbeider på Haugerud

På Haugerud gjenstår det nå kun noen hundre meter tunnel og rentvannsbassengene under Lutvannsmarka. Bassengene er nå halvferdige, og vi forventer at de kommer til å være ferdig sprengt ved påsketider.

Den permanente adkomsttunnelen som skal gå fra rentvannsbassengene til portalen ved pakeringshuset i Haugerudveien, er beregnet ferdig til sommeren. Det vil også bli de siste sprengningene AF Ghella gjør i Bydel Alna.

Opphav og kilder: Innlegg på Facebook fra "Ny vannforsyning Oslo"

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078